Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021 – FXDD, một trong những nhà môi giới ngoại hối có lịch sử lâu đời với hơn 18 năm trong ngành, đã chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua công ty liên kết FXDD Trading Limited. FXDD...