Cổ Phiếu

Cổ phiếu là gì? Các bài viết hay về cổ phiếu. Đầu tư cổ phiếu ra sao? Cách phân tích cổ phiếu như thế nào? Kiến thức về thị trường cổ phiếu.

Cổ phiếu (còn gọi là cổ phần) là một loại chứng khoán thể hiện quyền sở hữu một phần của doanh nghiệp khi phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu (stock holder) có quyền hạn gắn với phần tài sản hoặc doanh thu của công ty đó.