Bảo Hiểm

Bảo hiểm (Insurance) là gì? Các bài viết hay về bảo hiểm. Có nên mua bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ? Cách phân tích hợp đồng bảo hiểm như thế nào? Kiến thức về thị trường bảo hiểm.

Tái bảo hiểm còn được gọi là bảo hiểm cho người bảo hiểm hoặc bảo hiểm cắt lỗ.
Để chọn bảo hiểm tốt nhất cho bạn hoặc gia đình, điều quan trọng là phải chú ý đến ba thành phần quan trọng của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm — khoản khấu trừ, phí bảo hiểm và giới hạn hợp đồng.