Trang chủ Thị Trường Tài Chính

Thị Trường Tài Chính

Kiến thức, thông tin, các loại thị trường tài chính. Tìm hiểu về thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá (commodity), ngoại hối (forex), tiền mã hoá (cryptocurrency).

Ethereum là blockchain có lịch sử phát triển lâu năm và nhiều cột mốc quan trọng. Thay đổi lớn nhất đã diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2022, là sự chuyển đổi từ mô hình bằng chứng công...
The Merge - Hợp nhất Ethereum là gì? Bản nâng cấp Hợp nhất là sự chuyển đổi được chờ đợi từ lâu của Ethereum từ cơ chế đồng thuận Proof-of-Work hiện tại sang hệ thống Proof-of-Stake. Hợp nhất thực sự...
Giao dịch tài chính và Đầu tư tài chính là gì? Chúng khác nhau ra sao? So sánh sự khác nhau và các nguyên tắc phân biệt giữa đầu tư tài chính (investing) và giao dịch tài chính (trading). “Khi...
Tiền điện tử có mối tương quan thấp với cổ phiếu. Điều đó nghĩa là gì? Liệu Bitcoin hay cryptocurrency có phù hợp để đầu tư hưu trí, đầu tư cho tương lai nghỉ hưu của bạn? Cổ phiếu, trái...
Thị trường tài chính có ý nghĩa sống còn đối với sự vận hành trơn tru của các nền kinh tế tư bản.
Tái bảo hiểm còn được gọi là bảo hiểm cho người bảo hiểm hoặc bảo hiểm cắt lỗ.
Để chọn bảo hiểm tốt nhất cho bạn hoặc gia đình, điều quan trọng là phải chú ý đến ba thành phần quan trọng của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm — khoản khấu trừ, phí bảo hiểm và giới hạn hợp đồng.
Hợp đồng tương lai (Futures) là hợp đồng tài chính phái sinh quy định về một giao dịch tài sản trong tương lai, với giá và thời điểm xác định trước.
Trái phiếu có các đặc điểm như mệnh giá, lãi suất, kì hạn, thời gian đáo hạn và giá phát hành. Có thể phân loại trái phiếu bằng nhiều cách.
Trái phiếu (Bond) là một loại công cụ thu nhập cố định, đại diện cho một khoản vay của nhà đầu tư dành cho bên đi vay, thường là công ty hay chính quyền.