Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính đề cập rộng rãi đến bất kỳ thị trường nào nơi diễn ra giao dịch chứng khoán, bao gồm thị trường Cổ phiếu, thị trường Trái phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, và nhiều thị trường khác. Thị trường tài chính có ý nghĩa sống còn đối với sự vận hành trơn tru của các nền kinh tế tư bản. Bài viết sẽ giới thiệu độc giả chi tiết, hiểu sâu hơn về thị trường Tài chính là gì.

Những điểm cần ghi nhớ khi tìm hiểu thị trường tài chính

  • Thị trường tài chính nói chung là bất kỳ thị trường nào nơi diễn ra giao dịch chứng khoán.
  • Có nhiều loại thị trường tài chính, bao gồm (nhưng không giới hạn) thị trường ngoại hối, tiền tệ, cổ phiếu và trái phiếu.
  • Các thị trường này có thể bao gồm Tài sản hoặc chứng khoán được niêm yết trên các sàn giao dịch được quản lý hoặc giao dịch mua bán qua quầy (OTC).
  • Thị trường tài chính giao dịch tất cả các loại chứng khoán và là yếu tố quan trọng đối với sự vận hành trơn tru của xã hội tư bản.
  • Khi thị trường tài chính thất bại, có thể dẫn đến sự gián đoạn kinh tế, bao gồm cả suy thoái và thất nghiệp.

Hiểu về thị trường tài chính

Thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho sự vận hành trơn tru của các nền kinh tế tư bản, bằng cách phân bổ các nguồn lực và tạo tính thanh khoản cho các doanh nghiệp và nhà giao dịch.

Thị trường giúp người mua và người bán dễ dàng giao dịch tài chính của họ. Thị trường tài chính tạo ra các sản phẩm chứng khoán mang lại lợi nhuận cho những người có dư vốn (Nhà đầu tư / người cho vay) và cung cấp những khoản tiền này cho những người cần thêm tiền (người đi vay).

Thị trường chứng khoán chỉ là một loại thị trường tài chính. Thị trường tài chính được hình thành bằng cách mua và bán nhiều loại công cụ tài chính bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và các công cụ phái sinh. Thị trường tài chính chủ yếu dựa vào sự minh bạch về thông tin để đảm bảo rằng thị trường định giá hiệu quả và phù hợp.

Giá thị trường của chứng khoán có thể không phản ánh giá trị nội tại của chúng vì các lực lượng kinh tế vĩ mô như thuế.

Một số thị trường tài chính nhỏ với ít hoạt động và những thị trường khác, như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), giao dịch hàng nghìn tỷ đô la chứng khoán hàng ngày. Thị trường cổ phiếu (chứng khoán) là một thị trường tài chính cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của các công ty được giao dịch công khai. Thị trường chứng khoán sơ cấp là nơi phát hành cổ phiếu mới, được gọi là phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), được bán. Bất kỳ giao dịch cổ phiếu nào sau đó xảy ra trên thị trường thứ cấp, nơi các nhà đầu tư mua và bán chứng khoán mà họ đã sở hữu.

Giá chứng khoán giao dịch trên thị trường tài chính có thể không nhất thiết phản ánh giá trị nội tại thực sự của chúng.

Các loại thị trường tài chính

Thị trường cổ phiếu

Có lẽ phổ biến nhất của thị trường tài chính là thị trường chứng khoán. Đây là những địa điểm mà các công ty niêm yết cổ phiếu của họ và chúng được mua và bán bởi các thương nhân và nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán, hoặc thị trường cổ phiếu, được các công ty sử dụng để huy động vốn thông qua phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), với các cổ phiếu sau đó được giao dịch giữa những người mua và người bán khác nhau trong cái được gọi là thị trường thứ cấp.

Cổ phiếu có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch niêm yết, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc Nasdaq, hoặc các sàn giao dịch khác không cần kê đơn (OTC). Hầu hết giao dịch cổ phiếu được thực hiện thông qua các sàn giao dịch được quản lý, và những thứ này đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, vừa là thước đo sức khỏe tổng thể trong nền kinh tế, vừa mang lại lợi nhuận vốn và thu nhập từ cổ tức cho các nhà đầu tư, bao gồm cả những người có tài khoản hưu trí như IRA và các kế hoạch 401 (k).

Những người tham gia điển hình trên thị trường chứng khoán bao gồm các nhà đầu tư và thương nhân (cả bán lẻ và tổ chức), cũng như các nhà tạo lập thị trường (MM) và các chuyên gia duy trì tính thanh khoản và cung cấp thị trường hai mặt. Người môi giới là bên thứ ba tạo điều kiện giao dịch giữa người mua và người bán nhưng không có vị trí thực tế trong một cổ phiếu.

Thị trường OTC

Thị trường Over-The-Counter (OTC) là một thị trường phi tập trung – có nghĩa là nó không có địa điểm thực và giao dịch được tiến hành bằng điện tử – trong đó những người tham gia thị trường giao dịch chứng khoán trực tiếp giữa hai bên mà không cần người môi giới.

Mặc dù thị trường OTC có thể xử lý giao dịch ở một số cổ phiếu nhất định (ví dụ: các công ty nhỏ hơn hoặc rủi ro hơn không đáp ứng các tiêu chí niêm yết của sở giao dịch), hầu hết giao dịch cổ phiếu được thực hiện thông qua sở giao dịch.

Tuy nhiên, một số thị trường phái sinh nhất định chỉ là OTC và do đó, tạo nên một phân khúc quan trọng của thị trường tài chính. Nói chung, thị trường OTC và các giao dịch xảy ra trên chúng ít được quản lý hơn nhiều, ít chất lỏng hơn và đục hơn.

Thị trường trái phiếu

Trái phiếu là một sự bảo đảm trong đó nhà đầu tư cho vay tiền trong một khoảng thời gian xác định với lãi suất được ấn định trước. Bạn có thể nghĩ về một trái phiếu như một thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay, bao gồm các chi tiết của khoản vay và các khoản thanh toán của nó.

Trái phiếu được phát hành bởi các công ty cũng như các thành phố, tiểu bang, và các chính phủ có chủ quyền để tài trợ cho các dự án và hoạt động. Ví dụ, thị trường trái phiếu bán các chứng khoán như giấy bạc và tín phiếu do Kho bạc Hoa Kỳ phát hành. Thị trường trái phiếu còn được gọi là thị trường nợ, tín dụng hoặc thu nhập cố định.

Thị trường tiền tệ

Thông thường, thị trường tiền tệ giao dịch các sản phẩm có kỳ hạn ngắn hạn có tính thanh khoản cao (dưới một năm) và được đặc trưng bởi mức độ an toàn cao và lợi tức tương đối thấp. Ở cấp độ bán buôn, thị trường tiền tệ liên quan đến các giao dịch khối lượng lớn giữa các tổ chức và thương nhân.

Ở cấp độ bán lẻ, chúng bao gồm các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân và các tài khoản thị trường tiền tệ do khách hàng ngân hàng mở. Các cá nhân cũng có thể đầu tư vào thị trường tiền tệ bằng cách mua chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn (CD), giấy bạc thành phố hoặc tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ, trong số các ví dụ khác.

Thị trường phái sinh

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên có giá trị dựa trên một tài sản tài chính cơ bản đã được thỏa thuận (như một chứng khoán) hoặc một tập hợp các tài sản (như một chỉ số). Các chứng khoán phái sinh là chứng khoán thứ cấp mà giá trị của nó chỉ bắt nguồn từ giá trị của chứng khoán chính mà chúng được liên kết.

Thay vì giao dịch cổ phiếu trực tiếp, thị trường phái sinh giao dịch Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn cũng như các sản phẩm tài chính tiên tiến khác, thu được giá trị của chúng từ các công cụ cơ bản như trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, lãi suất, chỉ số thị trường và cổ phiếu.

Thị trường tương lai là nơi các hợp đồng tương lai được niêm yết và giao dịch. Không giống như giao dịch chuyển tiếp, giao dịch OTC, thị trường kỳ hạn sử dụng các thông số kỹ thuật hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, được quản lý chặt chẽ và sử dụng các cơ sở thanh toán bù trừ để giải quyết và xác nhận giao dịch.

Thị trường quyền chọn, chẳng hạn như Sở giao dịch quyền chọn Chicago Board (CBOE), tương tự liệt kê và quy định các hợp đồng quyền chọn. Cả hai sàn giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn đều có thể liệt kê các hợp đồng trên các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, chứng khoán có thu nhập cố định, hàng hóa, v.v.

Thị trường ngoại hối (Forex)

Thị trường forex (ngoại hối) là thị trường trong đó những người tham gia có thể mua, bán, phòng ngừa rủi ro và đầu cơ tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ. Thị trường ngoại hối là thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, vì tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất.

Thị trường ngoại hối xử lý hơn 5 nghìn tỷ đô la trong các giao dịch hàng ngày, nhiều hơn thị trường tương lai và thị trường cổ phiếu cộng lại. Cũng như thị trường OTC, thị trường ngoại hối cũng được phân cấp và bao gồm một mạng lưới máy tính và nhà môi giới toàn cầu từ khắp nơi trên thế giới. Thị trường ngoại hối bao gồm các ngân hàng, công ty thương mại, ngân hàng trung ương, công ty quản lý đầu tư, quỹ đầu cơ,
và các nhà môi giới và nhà đầu tư ngoại hối bán lẻ.

Thị trường hàng hoá

Thị trường hàng hóa là nơi người sản xuất và người tiêu dùng gặp gỡ để trao đổi hàng hóa vật chất như nông sản (ví dụ: ngô, gia súc, đậu nành), sản phẩm năng lượng (dầu, khí đốt, tín chỉ carbon), kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim) hoặc ” hàng hóa mềm “(chẳng hạn như bông, cà phê và đường). Đây được gọi là thị trường hàng hóa giao ngay, nơi hàng hóa vật chất được trao đổi thành tiền.

Tuy nhiên, phần lớn giao dịch các loại hàng hóa này diễn ra trên các thị trường phái sinh sử dụng hàng hóa giao ngay làm tài sản cơ bản. Tiền đạo, tương lai, và các tùy chọn về hàng hóa được trao đổi cả OTC và trên các sàn giao dịch được niêm yết trên khắp thế giới như Chicago Mercantile Exchange (CME) và Intercontinental Exchange (ICE).

Thị trường tiền mã hoá (Cryptocurrency)

Trong vài năm qua đã chứng kiến ​​sự ra đời và gia tăng của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, các tài sản kỹ thuật số phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain. Ngày nay, hàng trăm mã thông báo tiền điện tử có sẵn và giao dịch trên toàn cầu thông qua một loạt các sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến độc lập.

Các sàn giao dịch này lưu trữ ví kỹ thuật số để các nhà giao dịch hoán đổi một loại tiền điện tử này cho một loại tiền điện tử khác hoặc lấy các loại tiền fiat như đô la hoặc euro. Bởi vì phần lớn các sàn giao dịch tiền điện tử là các nền tảng tập trung, người dùng dễ bị hack hoặc gian lận.

Các sàn giao dịch phi tập trung cũng có sẵn hoạt động mà không cần bất kỳ cơ quan trung ương nào. Các sàn giao dịch này cho phép giao dịch trực tiếp ngang hàng (P2P) các loại tiền kỹ thuật số mà không cần cơ quan trao đổi thực tế để tạo thuận lợi cho các giao dịch. Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn cũng có sẵn trên các loại tiền điện tử chính.

Ví dụ về Thị trường tài chính

Các phần trên làm rõ rằng “thị trường tài chính” rất rộng về phạm vi và quy mô. Hai ví dụ cụ thể hơn, chúng ta sẽ xem xét vai trò của thị trường chứng khoán trong việc đưa một công ty lên IPO và thị trường phái sinh OTC trong việc góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09.

Thị trường chứng khoán và các thương vụ IPO

Khi một công ty tự thành lập, nó sẽ cần nguồn vốn tiếp cận từ các nhà đầu tư. Khi công ty phát triển, nó thường thấy mình cần tiếp cận với số vốn lớn hơn nhiều so với số vốn mà nó có thể nhận được từ các hoạt động đang diễn ra hoặc một khoản vay ngân hàng truyền thống.

Các doanh nghiệp có thể tăng quy mô vốn này bằng cách bán cổ phiếu ra công chúng thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Điều này làm thay đổi trạng thái của công ty từ một công ty “tư nhân” có cổ phần do một số cổ đông nắm giữ thành một công ty giao dịch công khai mà cổ phần của công ty sau đó sẽ được nắm giữ bởi nhiều thành viên của công chúng.

IPO cũng mang đến cho các nhà đầu tư sớm trong công ty cơ hội rút ra một phần cổ phần của họ, thường gặt hái được những phần thưởng rất hậu hĩnh trong quá trình này. Ban đầu, giá của đợt IPO thường do các nhà bảo lãnh đặt ra thông qua quá trình trước khi tiếp thị của họ.

Khi cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và bắt đầu giao dịch, giá của những cổ phiếu này sẽ biến động khi các nhà đầu tư và thương nhân đánh giá và đánh giá lại giá trị nội tại của chúng cũng như cung và cầu đối với những cổ phiếu đó tại bất kỳ thời điểm nào.

Các công cụ phái sinh OTC và cuộc khủng hoảng tài chính 2008: MBS và CDO

Trong khi cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09 được gây ra và trở nên tồi tệ hơn bởi một số yếu tố, một yếu tố đã được xác định rộng rãi là thị trường chứng khoán có thế chấp (MBS). Đây là một loại chứng khoán phái sinh OTC, nơi dòng tiền từ các khoản thế chấp cá nhân được gộp lại, cắt nhỏ và bán cho các nhà đầu tư.

Cuộc khủng hoảng là kết quả của một chuỗi các sự kiện, mỗi sự kiện đều có tác nhân kích hoạt riêng và đỉnh điểm là hệ thống ngân hàng gần như sụp đổ. Có ý kiến ​​cho rằng mầm mống của cuộc khủng hoảng đã được gieo rắc từ những năm 1970 với Đạo luật Phát triển Cộng đồng, trong đó yêu cầu các ngân hàng nới lỏng các yêu cầu tín dụng đối với người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn, tạo ra một thị trường cho các khoản thế chấp dưới chuẩn.

Số nợ thế chấp dưới chuẩn, được Freddie Mac và Fannie Mae bảo lãnh, tiếp tục mở rộng vào đầu những năm 2000, khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm mạnh lãi suất để tránh suy thoái. Sự kết hợp của các yêu cầu tín dụng lỏng lẻo và tiền rẻ đã thúc đẩy sự bùng nổ nhà ở, điều này thúc đẩy đầu cơ, đẩy giá nhà đất lên cao và tạo ra bong bóng bất động sản.

Trong khi đó, các ngân hàng đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng sau sự sụp đổ của dotcom và suy thoái kinh tế năm 2001, đã tạo ra một loại MBS được gọi là nghĩa vụ nợ có thế chấp (CDO) từ các khoản thế chấp được mua trên thị trường thứ cấp.

Vì các khoản thế chấp dưới chuẩn đi kèm với các khoản thế chấp chính, nên không có cách nào để các nhà đầu tư hiểu được những rủi ro liên quan đến sản phẩm. Khi thị trường CDO bắt đầu nóng lên, bong bóng nhà đất đã hình thành trong vài năm cuối cùng cũng đã vỡ. Khi giá nhà đất giảm, những người đi vay dưới chuẩn bắt đầu vỡ nợ đối với các khoản vay có giá trị hơn căn nhà của họ, khiến giá cả giảm nhanh.

Khi các nhà đầu tư nhận ra MBS và CDO là vô giá trị do khoản nợ độc hại mà họ đại diện, họ đã cố gắng hủy bỏ các nghĩa vụ. Tuy nhiên, không có thị trường cho CDO. Hàng loạt các thất bại của người cho vay dưới chuẩn sau đó đã tạo ra sự lây lan thanh khoản lên đến các cấp cao hơn của hệ thống ngân hàng.

Hai ngân hàng đầu tư lớn, Lehman Brothers và ngân hàng Bear Stearns, đã sụp đổ trước sức nặng của khoản nợ dưới chuẩn, và hơn 450 ngân hàng đã thất bại trong vòng 5 năm tới. Một số ngân hàng lớn đang trên bờ vực thất bại và đã được giải cứu bằng một gói cứu trợ do người đóng thuế tài trợ.

Các câu hỏi thường gặp

Các loại thị trường tài chính khác nhau là gì?

Một số ví dụ về thị trường tài chính và vai trò của chúng bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa và thị trường bất động sản, trong số những thị trường khác. Thị trường tài chính cũng có thể được chia thành thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường sơ cấp so với thị trường thứ cấp và thị trường niêm yết so với thị trường OTC.

Thị trường tài chính hoạt động như thế nào?

Mặc dù bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau và có nhiều cấu trúc và quy định khác nhau, tất cả các thị trường tài chính về cơ bản hoạt động bằng cách tập hợp người mua và người bán trong một số tài sản hoặc hợp đồng và cho phép họ giao dịch với nhau. Điều này thường được thực hiện thông qua đấu giá hoặc cơ chế khám phá giá.

Các chức năng chính của thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính tồn tại vì một số lý do, nhưng chức năng cơ bản nhất là cho phép phân bổ vốn và tài sản một cách hiệu quả trong nền kinh tế tài chính. Bằng cách cho phép một thị trường tự do cho dòng vốn, các nghĩa vụ tài chính, và tiền tệ từ thị trường tài chính làm cho nền kinh tế toàn cầu vận hành trơn tru hơn đồng thời cho phép các nhà đầu tư tham gia vào việc thu lợi vốn theo thời gian.

Tại sao thị trường tài chính lại quan trọng?

Nếu không có thị trường tài chính, vốn không thể được phân bổ một cách hiệu quả, và các hoạt động kinh tế như thương mại và thương mại, đầu tư và các cơ hội tăng trưởng sẽ bị giảm đi đáng kể.

Những bên tham gia chính trong thị trường tài chính là ai?

  • Các công ty sử dụng thị trường cổ phiếu và trái phiếu để huy động vốn từ các nhà đầu tư.
  • Các nhà đầu cơ tìm đến các loại tài sản khác nhau để đặt cược định hướng vào giá trong tương lai.
  • Quỹ Phòng vệ sử dụng các thị trường phái sinh để giảm thiểu các rủi ro khác nhau.
  • Nhà kinh doanh chênh lệch giá tìm cách tận dụng các định giá sai hoặc sự bất thường được quan sát thấy trên các thị trường khác nhau.
  • Các nhà môi giới thường hoạt động như những người trung gian mang người mua và người bán lại với nhau, kiếm một khoản hoa hồng hoặc phí cho các dịch vụ của họ.