Trang chủ Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài Chính Doanh Nghiệp

Kiến thức, thông tin tài chính về mảng tài chính doanh nghiệp.

Bailout là gì? Bailout, hay còn gọi là gói cứu trợ, là khi một doanh nghiệp, một cá nhân hoặc chính phủ cung cấp tiền và/hoặc nguồn lực (còn được gọi là rót vốn) cho một công ty đang thất...
Chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) đại diện cho những lợi ích tiềm năng mà một cá nhân, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp bỏ lỡ khi lựa chọn một phương án thay thế...
Lợi thế so sánh là gì? Lợi thế so sánh là khả năng của nền kinh tế trong việc sản xuất một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, với chi phí cơ hội thấp hơn so với các đối...
EBITA là gì? Thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITA) là thước đo khả năng sinh lời của công ty được các nhà đầu tư sử dụng. Việc so sánh giữa công ty này với công ty...
Khi WeWork, startup kỳ lân cũ chuẩn bị ra mắt công chúng vào năm 2019, IPO của họ đã thành công khi mô hình kinh doanh và ban quản lý của đồng sáng lập Adam Neumann bị giám sát...
Lợi thế tuyệt đối là gì? Lợi thế tuyệt đối là khả năng của một cá nhân, công ty, khu vực hoặc quốc gia để sản xuất một lượng lớn hàng hóa hoặc dịch vụ với cùng một lượng đầu...
Bất động sản là gì? Bất động sản là đất cùng với bất kỳ công trình cải tạo lâu dài nào gắn liền với đất, cho dù là đất tự nhiên hay nhân tạo — bao gồm nước, cây cối,...
Công ty đại chúng - còn được gọi là công ty giao dịch công khai - là một công ty mà các cổ đông có quyền sở hữu một phần tài sản và lợi nhuận của công ty.
Trong khi lợi thế tuyệt đối đề cập đến khả năng sản xuất vượt trội của một công ty này so với một công ty khác trong một lĩnh vực, lợi thế so sánh đưa ra khái niệm chi phí cơ hội.
Lợi thế quy mô kinh tế là một khái niệm quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong bất kỳ ngành nào. Nó thể hiện sự tiết kiệm chi phí và lợi thế cạnh tranh mà các doanh nghiệp lớn hơn có được so với các doanh nghiệp nhỏ hơn.