RegTech là gì? Tìm hiểu cơ bản về Regulatory Technology

RegTech là gì?

Regtech là việc quản lý các quy trình pháp lý trong ngành Tài chính thông qua công nghệ. Các chức năng chính của Regtech bao gồm giám sát, báo cáo và tuân thủ quy định. Bài viết sẽ giới thiệu độc giả cơ bản về RegTech là gì.

Regtech bao gồm một nhóm các công ty sử dụng công nghệ điện toán đám mây thông qua phần mềm như một dịch vụ (SaaS) để giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định một cách hiệu quả và ít tốn kém hơn.

Các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý đều sử dụng Regtech để giải quyết các quy trình pháp lý phức tạp.

Hiểu về RegTech là gì

Regtech là một cộng đồng các công ty công nghệ giải quyết những thách thức phát sinh từ nền kinh tế dựa trên công nghệ thông qua tự động hóa. Sự gia tăng các sản phẩm kỹ thuật số đã làm gia tăng các vụ vi phạm dữ liệu, tấn công mạng, rửa tiền và các hoạt động gian lận khác.

Với việc sử dụng dữ liệu lớn và công nghệ học máy, regtech giảm rủi ro cho bộ phận tuân thủ pháp lý (compliance) của công ty bằng cách cung cấp dữ liệu về các hoạt động rửa tiền được thực hiện trực tuyến — các hoạt động mà nhóm tuân thủ truyền thống có thể không được biết do sự gia tăng của các thị trường ngầm trực tuyến.

Các công cụ của Regtech tìm cách giám sát các giao dịch diễn ra trực tuyến trong thời gian thực để xác định các vấn đề hoặc bất thường trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số. Mọi ngoại lệ đều được chuyển đến tổ chức tài chính để phân tích và xác định xem có hoạt động gian lận đang diễn ra hay không. Các tổ chức xác định sớm các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh tài chính có thể giảm thiểu rủi ro và Chi phí liên quan đến việc mất tiền và vi phạm dữ liệu.

Các công ty Regtech hợp tác với các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý, sử dụng điện toán đám mây và dữ liệu lớn để chia sẻ thông tin. Điện toán đám mây là một công nghệ chi phí thấp, trong đó người dùng có thể chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và an toàn với các thực thể khác.

Một ngân hàng nhận được một lượng lớn dữ liệu có thể thấy quá phức tạp, tốn kém và mất thời gian để xử lý. Một công ty regtech có thể kết hợp thông tin phức tạp từ ngân hàng với dữ liệu từ những thất bại trong quy định trước đó để dự đoán các lĩnh vực rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng nên tập trung vào. Bằng cách tạo ra các công cụ phân tích cần thiết để các ngân hàng này tuân thủ thành công cơ quan quản lý, công ty regtech tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho ngân hàng. Ngân hàng cũng có một công cụ hữu hiệu để tuân thủ các quy tắc do cơ quan tài chính đặt ra.

Lịch sử của RegTech

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, dẫn đến sự gia tăng các quy định pháp lý trong lĩnh vực tài chính. Cũng có sự gia tăng trong việc sử dụng công nghệ đột phá trong lĩnh vực tài chính. Những đột phá về công nghệ dẫn đến sự gia tăng số lượng các công ty Fintech tạo ra các sản phẩm dựa trên công nghệ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và sự gắn bó với các tổ chức tài chính.

Việc phụ thuộc vào dữ liệu người tiêu dùng để sản xuất các sản phẩm kỹ thuật số đã dẫn đến mối quan tâm của các cơ quan quản lý kêu gọi thêm luật về việc sử dụng và phân phối quyền riêng tư dữ liệu. Sự kết hợp của các biện pháp quản lý và luật pháp với một lĩnh vực phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ đã dẫn đến nhu cầu về công nghệ quản lý.

Kể từ giữa năm 2018, việc bãi bỏ quy định ở Hoa Kỳ — như được thấy trong việc hủy bỏ các quy tắc của Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall Dodd-Frank (Dodd-Frank) — đã dẫn đến sự chậm lại trong các giao dịch tài trợ của công ty regtech, mặc dù việc tuân thủ gánh nặng vẫn sẽ thúc đẩy quá trình tự động hóa cao hơn.

Sơ lược về Regtech là gì

  • Regtech là công nghệ quản lý các quy trình pháp lý trong ngành tài chính.
  • Các chức năng chính của Regtech bao gồm giám sát, báo cáo và tuân thủ quy định.
  • Regtech bao gồm một nhóm các công ty giúp các doanh nghiệp tuân thủ quy định một cách hiệu quả và ít tốn kém hơn.

Đặc điểm của RegTech là gì?

Một số đặc điểm quan trọng của Regtech bao gồm sự nhanh nhẹn, tốc độ, tích hợp và phân tích.

Regtech có thể nhanh chóng phân tách và tổ chức các tập dữ liệu lộn xộn và đan xen thông qua các công nghệ trích xuất và chuyển tải. Regtech cũng có thể được sử dụng để tạo báo cáo một cách nhanh chóng. Nó cũng có thể được sử dụng cho các mục đích tích hợp để có được các giải pháp chạy trong một khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng, regtech sử dụng các công cụ phân tích để khai thác các tập dữ liệu lớn và sử dụng chúng cho các mục đích khác nhau.

Ứng dụng RegTech

Regtech hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của không gian tài chính và quy định pháp lý. Một số dự án tự động hóa regtech bao gồm giám sát nhân viên, quản lý dữ liệu tuân thủ, ngăn chặn gian lận và khả năng theo dõi kiểm tra.

Một doanh nghiệp regtech không thể chỉ hợp tác với bất kỳ tổ chức tài chính hoặc cơ quan quản lý nào vì nó có thể có các mục tiêu và chiến lược khác với các bên khác. Ví dụ: một regtech tìm cách xác định gian lận thẻ tín dụng trong hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số có thể không phát triển mối quan hệ với một công ty đầu tư liên quan đến hoạt động trực tuyến của nhân viên hoặc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có vấn đề hiện tại có thể là sự gia tăng hoạt động giao dịch nội gián.

Các công ty RegTech

Một số ví dụ về các công ty regtech đáng chú ý và các công cụ họ đã tạo ra bao gồm:

  • IdentityMind Global:  Cung cấp dịch vụ chống gian lận và quản lý rủi ro cho các giao dịch kỹ thuật số bằng cách theo dõi các thực thể thanh toán.
  • Trunomi:  Quản lý an toàn sự đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng.
  • Suade:  Giúp các ngân hàng gửi các báo cáo quy định bắt buộc mà không làm gián đoạn kiến ​​trúc của họ.
  • Silverfinch:  Kết nối các nhà quản lý Tài sản và công ty Bảo hiểm thông qua tiện ích dữ liệu quỹ để đáp ứng   các yêu cầu của Solvency II .
  • PassFort:  Tự động hóa việc thu thập và lưu trữ dữ liệu thẩm định của khách hàng.
  • Fund Recs:  Giám sát cách quản lý và xử lý dữ liệu của ngành quỹ.