Quỹ đầu tư (Equity Fund) là gì?

Quỹ đầu tư là gì?

Nói một cách đơn giản nhất, quỹ đầu tư là gì? Quỹ đầu tư chính là một tổ chức Tài chính đầu tư vào thị trường Cổ phiếu. Danh mục đầu tư trong quỹ có thể được quản lí chủ động hay thụ động (quỹ chỉ số). Quỹ đầu tư cũng được biết đến như quỹ cổ phiếu.

Các quỹ tương hỗ cổ phiếu được phân loại theo nguyên tắc dựa trên quy mô công ty, phong cách đầu tư của chủ sở hữu danh mục cũng như khu vực đầu tư theo địa lí.

Hiểu rõ về quỹ đầu tư

  • Quy mô của một quỹ đầu tư được dựa trên Vốn hoá thị trường. Trong khi đó các phương thức đầu tư, được thể hiện qua các loại cổ phiếu nắm giữ, cũng được dùng để phân loại những quỹ này.
  • Quỹ đầu tư cũng được phân loại là quốc nội (Việt Nam) hay quốc tế. Quỹ có thể đầu tư rộng khắp các thị trường, đầu tư trong một khu vực, hay chỉ một quốc gia nhất định.
  • Nhiều quỹ đầu tư đặc biệt chỉ hướng đến một lĩnh vực, ngành nghề cụ thể. Ví dụ như y tế sức khoẻ, hàng hoá, hay bất động sản.

Phương tiện đầu tư lí tưởng

Quỹ đầu tư là một trong những cách đầu tư lí tưởng nhất cho nhà đầu tư. Đặc biệt là cho những người không có chuyên môn cao trong lĩnh vực đầu tư tài chính hoặc không có số vốn quá lớn. Trên thực tế, quỹ đầu tư là công cụ phổ biến nhất cho mọi người.

Đặc điểm khiến quỹ đầu tư phù hợp với các cá nhân nhỏ lẻ là sự cắt giảm rủi ro đến từ việc đa dạng hoá danh mục đầu tư. Cũng như chỉ cần số vốn nhỏ để nắm giữ một phần của quỹ. Nếu muốn đạt được việc giảm thiểu rủi ro qua đa dạng hoá như vậy, nhà đầu tư cá nhân sẽ cần số vốn rất lớn để nắm giữ trực tiếp các cổ phiếu. Việc thu hút dòng tiền nhỏ giúp quỹ đầu tư có thể đa dạng hoá hiệu quả mà không gây gánh nặng về vốn cho nhà đầu tư.

Giá của quỹ đầu tư phụ thuộc và tổng giá trị Tài sản ròng (Net Asset Value – NAV) trừ đi các khoản nợ. Quỹ nào càng đa dạng hoá thì càng ít bị ảnh hưởng từ một cổ phiếu riêng lẻ. Vì vậy nên nếu giá cổ phiếu nào chuyển biến tiêu cực thì khó ảnh hưởng chung đến toàn bộ danh mục cũng như giá mỗi chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư.

Quỹ đầu tư được quản lí bởi các nhà quản lí danh mục đầu tư chuyên nghiệp. Lịch sử đầu tư của họ thường được công bố rộng rãi. Tính minh bạch, cũng như yêu cầu báo cáo số liệu của quỹ đầu tư thường được các nhà làm luật quản lí.

Thị trường quỹ đầu tư tại Hoa Kỳ

Trong các loại quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư là loại phổ biến nhất. Vào năm 2017 có hơn 9350 quỹ tương hỗ trên thị trường Mĩ. Trải khắp các phân khúc thị trường từ công nghệ, tài chính, y dược, đến một sàn giao dịch cụ thể như NASDAQ, NYSE, đến các loại cổ phiếu như cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu rủi ro thấp vân vân. Có rất nhiều loại quỹ đầu tư phù hợp cho từng đối tượng, từng khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của mỗi người.

Nhiều quỹ đầu tư còn chia theo việc ưu tiên tăng thu nhập hay ưu tiên mức sinh lời vốn. Quỹ thu nhập thường chọn các cổ phiếu chi trả cổ tức, thường là các công ty blue-chip. Còn các quỹ khác thì ưu tiên mức sinh lời, tập trung vào việc tìm cổ phiếu tăng giá.