Phòng vệ là gì? Tìm hiểu về giao dịch phòng vệ (Hedge Trading)

Hedge Trading là gì?

Phòng vệ là việc mua bán một loại tài sản để giảm rủi ro biến động bất lợi về giá. Thông thường, một giao dịch phòng vệ (hedge trading) sẽ bao gồm hai loại chứng khoán bù trừ cho nhau, thường có biến động giá ngược nhau.

Giao dịch phòng vệ hay giao dịch phòng hộ tương tự như việc thực hiện một hợp đồng bảo hiểm. Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà trong khu vực thường xuyên bị lũ lụt, bạn sẽ muốn bảo vệ tài sản đó khỏi nguy cơ lũ lụt – nói cách khác là bảo vệ nó – bằng cách mua bảo hiểm lũ lụt. Trong ví dụ này, bạn không thể ngăn lũ lụt, nhưng bạn có thể làm việc trước để giảm thiểu nguy hiểm nếu lũ lụt xảy ra.

Nói một cách đơn giản, bảo hiểm rủi ro không miễn phí. Trong trường hợp ví dụ về chính sách bảo hiểm lũ lụt, các khoản thanh toán hàng tháng sẽ cộng lại, và nếu lũ lụt không bao giờ đến, người nắm giữ hợp đồng sẽ không nhận được khoản thanh toán nào. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ chọn chấp nhận sự mất mát có thể dự đoán được, được giới hạn trước đó hơn là đột nhiên mất đi mái nhà của họ.

Trong thế giới đầu tư và giao dịch tài chính, phòng vệ hoạt động theo cách tương tự. Các nhà đầu tư và nhà quản lý tiền tệ sử dụng các phương pháp phòng ngừa rủi ro để giảm và kiểm soát mức độ rủi ro của họ. Để phòng ngừa rủi ro một cách thích hợp, người ta phải sử dụng các công cụ khác nhau để bù đắp rủi ro biến động giá bất lợi trên thị trường.

Cách tốt nhất để làm điều này là thực hiện một khoản đầu tư khác theo cách có mục tiêu và có kiểm soát. Tất nhiên, các điểm tương đồng với ví dụ bảo hiểm ở trên bị hạn chế: trong trường hợp bảo hiểm lũ lụt, chủ hợp đồng sẽ được bồi thường hoàn toàn cho tổn thất của mình, có lẽ ít hơn một chút. Trong trading, việc thực hiện hedging phức tạp hơn nhiều.

Một thương vụ hedging hoàn hảo là loại bỏ tất cả rủi ro trong một vị thế hoặc danh mục đầu tư. Nói cách khác, rủi ro có tương quan nghịch 100% với tài sản dễ bị tổn thương. Nhưng đây thường là lí thuyết chứ không phải thực tế dễ đạt được. Thậm chí để thực hiện phòng vệ được mức “hoàn hảo” cũng phải tốn nhiều chi phí.

Rủi ro cơ bản thường gặp nhất là tài sản và vị thế phòng hộ không di chuyển ngược chiều nhau như mong đợi. Dẫn đến không bù trừ được hướng đi của giá, dẫn đến thua lỗ.

Giao dịch phòng vệ hoạt động như thế nào?

Cách phòng ngừa rủi ro phổ biến nhất trong thế giới đầu tư là thông qua các công cụ phái sinh. Phái sinh là chứng khoán di chuyển tương ứng với một hoặc nhiều tài sản cơ sở. Chúng bao gồm quyền chọn, hoán đổi, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn. Các tài sản cơ bản có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, chỉ số hoặc lãi suất. Các công cụ phái sinh có thể là biện pháp bảo vệ hiệu quả đối với các tài sản cơ bản của chúng, vì mối quan hệ giữa chúng ít nhiều được xác định rõ ràng.

Có thể sử dụng các công cụ phái sinh để thiết lập chiến lược giao dịch trong đó khoản lỗ cho một khoản đầu tư được giảm nhẹ hoặc bù đắp bằng khoản lãi trong một công cụ phái sinh tương đương.

Hiệu quả của một vị thế phòng vệ phái sinh được biểu thị bằng delta, đôi khi được gọi là “tỷ lệ phòng vệ”. Delta là số tiền mà giá của một công cụ phái sinh di chuyển trên mỗi lần di chuyển của một đơn vị giá tài sản cơ sở.

Phòng ngừa rủi ro thông qua đa dạng hóa

Sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa một khoản đầu tư cho phép tính toán chính xác rủi ro, nhưng đòi hỏi công sức rất nhiều. Tuy nhiên các công cụ phái sinh không phải là cách duy nhất để thực hiện hedge trading. Đa dạng hóa danh mục đầu tư một để giảm thiểu rủi ro nhất định cũng có thể được coi là một biện pháp phòng vệ.