Metaverse là gì? Tại sao ngành tài chính lại ủng hộ...

Metaverse, sự kết hợp của “meta”, nghĩa là vượt ra ngoài và verse - “vũ trụ”, đã nhanh chóng nổi lên như một xu...

RegTech là gì? Tìm hiểu cơ bản về Regulatory Technology

RegTech là gì? Regtech là việc quản lý các quy trình pháp lý trong ngành tài chính thông qua công nghệ. Các chức năng chính...

Chi phí cơ hội là gì? Tìm hiểu toàn tập về...

Chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) đại diện cho những lợi ích tiềm năng mà một cá nhân, nhà...

Lợi thế so sánh là gì? Tìm hiểu về Comparative Advantage

Lợi thế so sánh là gì? Lợi thế so sánh là khả năng của nền kinh tế trong việc sản xuất một hàng hóa hoặc...

Pinterest kiếm tiền như thế nào?

Nền tảng truyền thông xã hội Pinterest đã trở thành công ty đại chúng vào đầu năm 2019. Nói một cách đơn giản nhất,...

So sánh Bloomberg và Reuters: Sự khác biệt là gì?

So sánh tổng quan Bloomberg và Reuters Sự khởi đầu của cuộc cách mạng kỹ thuật số đã tạo ra những cách thức mới để...