Lợi thế tuyệt đối là gì?

Lợi thế tuyệt đối là gì?

Lợi thế tuyệt đối là khả năng của một cá nhân, công ty, khu vực hoặc quốc gia để sản xuất một lượng lớn hàng hóa hoặc dịch vụ với cùng một lượng đầu vào trên một đơn vị thời gian, hoặc sản xuất cùng một số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ trên một đơn vị thời gian sử dụng số lượng đầu vào ít hơn so với một thực thể khác sản xuất sản phẩm cùng loại. Bài viết hướng dẫn bạn tìm hiểu về lợi thế tuyệt đối (Absolute Advantage) là gì.

Một thực thể có lợi thế tuyệt đối có thể sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ với Chi phí tuyệt đối thấp hơn trên một đơn vị bằng cách sử dụng số lượng đầu vào ít hơn hoặc một quy trình hiệu quả hơn một thực thể khác sản xuất cùng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ.

Những điều chú ý khi hiểu về lợi thế tuyệt đối là gì

  • Lợi thế tuyệt đối là khi một đơn vị có thể sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ với số lượng lớn hơn với cùng một mức chi phí, hoặc cùng một số lượng với chi phí thấp hơn so với những bên sản xuất khác.
  • Lợi thế tuyệt đối có thể là cơ sở để thu được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán giữa những bên sản xuất hàng hoá khác nhau, với những lợi thế tuyệt đối khác nhau.
  • Theo chuyên môn hóa, phân công lao động và thương mại, những người sản xuất với những lợi thế tuyệt đối khác nhau luôn có thể thu được nhiều hơn so với việc sản xuất riêng lẻ.
  • Lợi thế tuyệt đối có liên quan đến Lợi thế so sánh, có thể mở ra nhiều cơ hội rộng rãi hơn cho sự phân công lao động và thu lợi từ thương mại.

Tham khảo thêm: Phân biệt lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh

Absolute Advantage là gì?

Khái niệm lợi thế tuyệt đối được Adam Smith phát triển trong cuốn sách “Sự giàu có của các quốc gia” (Wealth Of Nations) để chỉ ra cách các quốc gia có thể thu được lợi thế thương mại bằng cách chuyên sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng mà họ có thể sản xuất hiệu quả hơn các quốc gia khác.

Các quốc gia có lợi thế tuyệt đối có thể quyết định chuyên môn hóa sản xuất và bán một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể và sử dụng số tiền mà hàng hóa hoặc dịch vụ tạo ra để mua hàng hóa và dịch vụ từ các quốc gia khác.

Theo lập luận của Smith, chuyên về các sản phẩm mà mỗi người đều có lợi thế tuyệt đối và sau đó kinh doanh các sản phẩm, có thể làm cho tất cả các quốc gia trở nên tốt hơn, miễn là mỗi quốc gia có ít nhất một sản phẩm mà họ có lợi thế tuyệt đối so với các quốc gia khác.

Lợi thế tuyệt đối và Lợi thế so sánh

Lợi thế tuyệt đối có thể đối lập với lợi thế so sánh, đó là khi một nhà sản xuất có chi phí cơ hội để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ thấp hơn so với một nhà sản xuất khác.

Lợi thế tuyệt đối chỉ dẫn đến lợi ích rõ ràng từ chuyên môn hóa và thương mại trong trường hợp mỗi người sản xuất có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất một số mặt hàng. Nếu một nhà sản xuất thiếu bất kỳ lợi thế tuyệt đối nào thì lập luận của Adam Smith sẽ không nhất thiết phải áp dụng.

Tuy nhiên, nhà sản xuất và các đối tác thương mại của họ vẫn có thể thu được lợi nhuận từ thương mại nếu họ có thể chuyên môn hóa dựa trên lợi thế so sánh tương ứng của họ.

Ví dụ về lợi thế tuyệt đối

Hãy xem xét hai quốc gia giả định, Atlantica và Krasnovia, với dân số và tài nguyên tương đương, với mỗi quốc gia sản xuất hai sản phẩm: súng và thịt xông khói. Mỗi năm, Atlantica có thể sản xuất 12 súng hoặc 6 phiến thịt xông khói, trong khi Krasnovia có thể sản xuất 6 súng hoặc 12 phiến thịt xông khói.

Mỗi quốc gia cần tối thiểu bốn khẩu súng và bốn phiến thịt xông khói để tồn tại. Trong tình trạng hoàn toàn tự động, chỉ tự sản xuất phục vụ nhu cầu của mình, Atlantica có thể dành 1/3 thời gian trong năm để làm súng và 2/3 năm để làm thịt xông khói, tổng cộng là bốn khẩu súng và bốn phiến thịt lợn muối xông khói.

Krasnovia có thể chi một phần ba làm thịt ba chỉ và hai phần ba làm súng để sản xuất giống nhau: bốn khẩu súng và bốn phiến thịt xông khói. Điều này khiến mỗi quốc gia đứng trước bờ vực của sự sống còn, với hầu như không đủ súng và thịt xông khói để đi khắp nơi. Tuy nhiên, lưu ý rằng Atlantica có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất súng và Krasnovia có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất thịt xông khói.

Lợi thế tuyệt đối cũng giải thích tại sao nó có ý nghĩa đối với các cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia trong giao dịch. Vì mỗi bên đều có lợi thế trong việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ nhất định, nên cả hai bên đều có thể hưởng lợi từ thương mại.

Nếu mỗi quốc gia chuyên về lợi thế tuyệt đối của họ, Atlantica có thể sản xuất 12 khẩu súng và không có thịt xông khói trong một năm,
trong khi Krasnovia không làm súng và 12 phiến thịt xông khói. Bằng cách chuyên môn hóa, hai quốc gia phân chia nhiệm vụ lao động giữa họ.

Nếu sau đó họ giao dịch sáu khẩu súng để lấy sáu phiến thịt xông khói, thì mỗi quốc gia sẽ có sáu khẩu mỗi khẩu. Cả hai quốc gia bây giờ sẽ khá giả hơn trước, bởi vì mỗi quốc gia sẽ có sáu khẩu súng và sáu phiến thịt xông khói, trái ngược với bốn trong số mỗi hàng hóa mà họ có thể tự sản xuất.

Lợi ích chung từ thương mại này là cơ sở cho lập luận của Adam Smith rằng chuyên môn hóa, phân công lao động và thương mại sau đó dẫn đến sự gia tăng tổng thể của cải mà từ đó tất cả đều có lợi. Điều này, Smith tin rằng, là nguyên nhân sâu xa của cái tên “Của cải của các quốc gia” cùng tên.

Những câu hỏi thường gặp về lợi thế tuyệt đối

Lợi thế tuyệt đối có thể mang lại lợi ích như thế nào cho một quốc gia?

Khái niệm lợi thế tuyệt đối được Adam Smith phát triển trong cuốn sách “Sự giàu có của các quốc gia” để chỉ ra cách các quốc gia có thể thu được lợi thế thương mại bằng cách chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng hóa mà họ sản xuất hiệu quả hơn các quốc gia khác và nhập khẩu hàng hóa mà các quốc gia khác sản xuất hiệu quả hơn.

Bằng cách chuyên môn hóa các sản phẩm mà mỗi quốc gia có lợi thế tuyệt đối và sau đó kinh doanh các sản phẩm có thể mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia miễn là mỗi quốc gia có ít nhất một sản phẩm mà họ có lợi thế tuyệt đối so với quốc gia kia.

Lợi thế tuyệt đối khác với lợi thế so sánh như thế nào?

Lợi thế tuyệt đối là khả năng của một thực thể sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ với chi phí tuyệt đối thấp hơn trên một đơn vị bằng cách sử dụng số lượng đầu vào nhỏ hơn hoặc một quy trình hiệu quả hơn so với một thực thể khác sản xuất cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ.

Lợi thế so sánh đề cập đến khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ với chi phí cơ hội thấp hơn, không nhất thiết phải ở khối lượng hoặc chất lượng lớn hơn.

Ví dụ về các quốc gia có lợi thế tuyệt đối?

Một ví dụ rõ ràng về một quốc gia có lợi thế tuyệt đối là Ả Rập Xê-út, Việc khai thác dầu dễ dàng giúp giảm đáng kể chi phí khai thác là lợi thế tuyệt đối của quốc gia này so với các quốc gia khác.

Các ví dụ khác bao gồm Colombia và khí hậu lý tưởng để trồng cà phê, hoặc Zambia được thiên nhiên ưu đãi với một số mỏ đồng giàu nhất thế giới. Đối với Ả Rập Xê Út để thử trồng cà phê và Colombia để khoan dầu sẽ là một công việc cực kỳ tốn kém và có khả năng không mang lại hiệu quả.