Lợi ích của việc vay tiền để bắt đầu kinh doanh

Doanh nghiệp cần vốn để duy trì hoạt động kinh doanh. Các công ty khởi nghiệp vay tiền để thanh toán Chi phí liên quan đến địa điểm kinh doanh, hàng tồn kho, trang bị nội thất và thiết bị mới.

Công ty vay tiền từ các tổ chức cho vay bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng vân vân. Đối với nhiều công ty khởi nghiệp, vay tiền đảm bảo công ty có đủ vốn để vận hành và trụ vững cho đến khi thu được lợi nhuận.

Chi phí khởi động

Nguồn vốn đi vay giúp thanh toán chi phí lúc bắt đầu kinh doanh. Vay tiền là một trong những nguồn tài trợ phổ biến nhất cho các doanh nghiệp nhỏ theo Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (thị trường Mỹ). Nhiều chủ doanh nghiệp mới mở rộng tín dụng cá nhân để thanh toán các chi phí khởi nghiệp.

Việc vay vốn để thanh toán chi phí khởi nghiệp (start-up) mang lại lợi ích cho chủ doanh nghiệp vì họ không phải dựa vào tín dụng cá nhân, tiết kiệm và thẻ tín dụng để tài trợ cho chuyện lập nghiệp. Nguồn vốn đi vay loại bỏ rủi ro Tài chính cá nhân mà chủ doanh nghiệp phải gánh chịu khi bắt đầu hoạt động mới.

Tùy chọn trả nợ

Doanh nghiệp thường linh hoạt hơn cá nhân trong việc hoàn trả các khoản vay. Đây là điều cần thiết đối với các start-up, nguồn vốn có hạn để trả các khoản đã vay.

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp hoàn trả các khoản vay hàng tháng, các doanh nghiệp mới có thể có tùy chọn để cơ cấu các khoản thanh toán theo cách mà chúng thấp hơn lúc ban đầu khi hoạt động kinh doanh kém lợi nhuận hơn. Một khi doanh nghiệp nhận ra lợi nhuận, các khoản thanh toán dần dần tăng lên.

Xây dựng tín dụng

Một hồ sơ tín dụng doanh nghiệp vững chắc có lợi cho các công ty khởi nghiệp vì nó tạo dựng uy tín và khả năng thu hút các chủ nợ mới của doanh nghiệp trong tương lai.

Tín dụng kinh doanh là tín dụng tồn tại duy nhất dưới danh nghĩa doanh nghiệp và tách biệt với tín dụng cá nhân của chủ doanh nghiệp. Việc vay tiền thiết lập tín dụng kinh doanh vì người cho vay báo cáo các khoản thanh toán kịp thời cho các phòng tín dụng, giúp duy trì hồ sơ tín dụng của doanh nghiệp mới.

Các khoản khấu trừ chi phí

Cơ quan thuế cho phép chủ doanh nghiệp khấu trừ các chi phí hợp lý và cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp có thể khấu trừ tiền lãi trả cho các khoản vay kinh doanh. Điều này tạo thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp cần tái đầu tư tất cả lợi nhuận trở lại kinh doanh.