Logistics là gì? Tìm hiểu cơ bản về Logistics 2021

Logistics là gì?

Logistics đề cập đến tổng thể quá trình quản lý các nguồn lực được thu thập, lưu trữ và vận chuyển tới điểm đến cuối cùng của chúng. Còn quản lý logistics là gì? Quản lý logistics liên quan đến việc xác định các nhà phân phối và nhà cung cấp tiềm năng, đồng thời xác định tính hiệu quả và khả năng tiếp cận của họ. Các nhà quản lý logistics còn được gọi là nhà hậu cần (logistician).

“Logistics” ban đầu là một thuật ngữ quân sự được sử dụng để chỉ cách quân nhân lấy, cất giữ, di chuyển thiết bị và vật tư. Thuật ngữ này hiện được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bởi các công ty trong lĩnh vực sản xuất, để chỉ cách các nguồn lực được xử lý và di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng (supply chain).

Hiểu biết về Logistics trong Quản lý và kinh doanh

Nói một cách dễ hiểu, mục tiêu của quản lý hậu cần là có đủ lượng tài nguyên hoặc đầu vào vào đúng thời điểm, đưa nó đến vị trí thích hợp trong tình trạng thích hợp và phân phối đến đúng khách hàng nội bộ hoặc bên ngoài.

Những điểm chính cần nhớ về Logistics là gì

  • Logistics là quá trình tổng thể cách quản lý các nguồn lực được thu nhận, lưu trữ và vận chuyển đến điểm đến cuối cùng của chúng.
  • Hậu cần kém trong một doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
  • Logistics hiện được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bởi các công ty trong lĩnh vực sản xuất, đề cập đến cách các nguồn lực được xử lý và di chuyển dọc theo chuỗi cung ứng.

Ví dụ, trong ngành khí đốt tự nhiên, hậu cần (logistics) liên quan đến việc quản lý đường ống, xe tải, cơ sở lưu trữ và trung tâm phân phối xử lý dầu khi chúng được chuyển đổi dọc theo chuỗi cung ứng. Một chuỗi cung ứng hiệu quả và các quy trình hậu cần hiệu quả là điều cần thiết để giảm Chi phí, duy trì và tăng lợi nhuận. Hậu cần kém dẫn đến việc giao hàng không kịp thời, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và cuối cùng là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp.

Khái niệm về hậu cần kinh doanh (business logistics) đã được chuyển đổi từ những năm 1960. Sự phức tạp ngày càng tăng của việc cung cấp cho các công ty nguyên liệu và nguồn lực mà họ cần, cùng với sự mở rộng toàn cầu của chuỗi cung ứng, đã dẫn đến nhu cầu về các chuyên gia được gọi là supply chain logisticians – chuyên gia chuỗi cung ứng.

Trong kỷ nguyên hiện đại, sự bùng nổ công nghệ và sự phức tạp của các quy trình hậu cần đã tạo ra phần mềm quản lý logistics và các công ty chuyên biệt tập trung vào hậu cần giúp thúc đẩy sự di chuyển của các nguồn lực dọc theo chuỗi cung ứng.

Một lý do khiến các nhà bán lẻ trực tuyến lớn như Amazon trở nên thống trị lĩnh vực bán lẻ là do sự đổi mới tổng thể và hiệu quả dịch vụ logistics của họ dọc theo mọi mắt xích của chuỗi cung ứng.

Các công ty sản xuất có thể chọn thuê ngoài việc quản lý hậu cần cho các chuyên gia, hoặc quản lý hậu cần bằng đơn vị nội bộ nếu làm như vậy hiệu quả về mặt chi phí.

Công việc logistics là gì?

Các nhiệm vụ mà nhân viên hậu cần chịu trách nhiệm là khác nhau tùy thuộc vào doanh nghiệp. Các trách nhiệm chính bao gồm giám sát và quản lý hàng tồn kho bằng cách sắp xếp vận chuyển thích hợp, lưu trữ đầy đủ cho hàng tồn kho vân vân.

Một nhân viên logistics đủ năng lực lập kế hoạch cho quy trình hậu cần, điều phối các bước như kiểm kê, di chuyển hàng hoá dọc theo chuỗi cung ứng.

Đào tạo chuyên ngành về quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần thường là các khóa học chính hoặc tự chọn, hoặc thậm chí là các chương trình học rời rạc, trong giáo dục kinh doanh. Bằng cấp hay chứng chỉ kinh doanh tập trung vào những kỹ năng này — hoặc trong một số trường hợp, bằng kỹ thuật về phân tích hệ thống hoặc quản lý cơ sở dữ liệu — thường là cần thiết để bắt đầu sự nghiệp được trả lương cao trong nghề logistics.