Giám đốc Tài chính (CFO) Làm gì?

Nếu bạn hỏi giám đốc tài chính (CFO) của bất kỳ công ty nào về việc họ làm, bạn có thể sẽ tham gia vào một cuộc trò chuyện kéo dài ba giờ. Nhưng các nhiệm vụ cốt lõi có thể được tóm gọn lại rất ngắn. Bài viết này sẽ giới thiệu bạn công việc mà một CFO – Chief Financial Officer làm là gì.

Giám đốc tài chính CFO là làm gì?

  • Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại của công ty và vị trí này là một phần không thể thiếu trong tương lai tài chính của công ty.
  • CFO có nhiều nhiệm vụ, từ báo cáo tài chính cho đến quyết định không gian và thời gian đầu tư các nguồn vốn của công ty.
  • Giám sát cấu trúc vốn của công ty, xác định sự kết hợp tốt nhất giữa nợ, vốn chủ sở hữu và tài chính nội bộ.
  • Giải quyết các vấn đề xung quanh cấu trúc vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của CFO.

Các nhiệm vụ chính của một CFO

Nhiệm vụ kiểm soát (Controllership duties)

Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm trình bày và báo cáo thông tin tài chính đã diễn ra, một cách chính xác và kịp thời, của công ty mà người đó làm việc. Tất cả các bên liên quan trong công ty, bao gồm cổ đông, nhà phân tích, chủ nợ, nhân viên và các thành viên quản lý khác đều phụ thuộc vào tính chính xác và kịp thời của thông tin này. Điều bắt buộc là thông tin được báo cáo bởi CFO phải chính xác vì rất nhiều quyết định dựa vào chúng.

Tham khảo: Hiểu cơ bản về lĩnh vực tài chính

Nhiệm vụ quản lý (Treasury duties)

CFO cũng chịu trách nhiệm về tình trạng tài chính hiện tại của công ty. Vì vậy vị trí phải quyết định cách đầu tư tiền của công ty, có tính đến rủi ro và tính thanh khoản. Ngoài ra, giám đốc tài chính giám sát cấu trúc vốn của công ty, xác định sự kết hợp tốt nhất giữa nợ, vốn chủ sở hữu và tài chính nội bộ. Giải quyết các vấn đề xung quanh cấu trúc vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của CFO.

Lập chiến lược và dự báo (Economic strategy and forecasting) cũng là nhiệm vụ của giám đốc tài chính

CFO không chỉ chịu trách nhiệm về tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại của công ty, mà còn là một phần không thể thiếu trong tương lai tài chính của công ty. Giám đốc tài chính phải có khả năng xác định và báo cáo lĩnh vực nào của công ty là hiệu quả nhất và cách công ty có thể tận dụng thông tin này.

Ví dụ: CFO của một nhà sản xuất ô tô phải có khả năng xác định những mẫu xe nào đang kiếm được nhiều tiền nhất cho công ty và cách thông tin này có thể được sử dụng tốt nhất để cải thiện doanh số trong tương lai. Khía cạnh này trong nhiệm vụ của CFO cũng bao gồm dự báo và lập các mô hình kinh doanh — nói cách khác,
cố gắng dự đoán (đưa ra nhiều tình huống) tốt nhất để đảm bảo sự thành công của công ty trong tương lai.

Lương thưởng và thu nhập của giám đốc tài chính

Một nghiên cứu của S&P Capital IQ năm 2015 (gần đây nhất là năm 2019) báo cáo rằng các giám đốc tài chính của các công ty thuộc S&P 500 (Hoa Kỳ) có mức lương trung bình hàng năm là 3,8 triệu đô la. So với mức lương trung bình hàng năm cho các giám đốc điều hành (CEO) là 13,6 triệu đô la. Bảng dưới đây là danh sách 20 CFO hàng đầu, trước đây hoặc hiện tại, theo mức lương thưởng hàng năm:

Lương của giám đốc tài chính (CFO) - Số liệu cập nhật năm 2020
Lương của giám đốc tài chính (CFO) – Số liệu cập nhật năm 2020.

Lời kết

Vị trí giám đốc tài chính (CFO) là một công việc rất phức tạp. Bài viết này mới chỉ giới thiệu sơ bộ nhiều thứ mà vị trí nhân sự này chịu trách nhiệm. Có một điều chắc chắn: Cách một CFO tuyệt vời khác với một CFO giỏi là ở cách mà người này có thể dự báo dài hạn. Hình ảnh tài chính của công ty và cách thức công ty phát triển dựa rất nhiều vào các phân tích của họ.