Trang chủ Đầu Tư Tài Chính

Đầu Tư Tài Chính

Đầu tư tài chính là gì? Các bài viết hay, kiến thức chuyên sâu về mảng đầu tư tài chính (Investing).

Bailout là gì? Bailout, hay còn gọi là gói cứu trợ, là khi một doanh nghiệp, một cá nhân hoặc chính phủ cung cấp tiền và/hoặc nguồn lực (còn được gọi là rót vốn) cho một công ty đang thất...
High-Net-Worth Individual (HNWI) là gì? Thuật ngữ cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HWNI) dùng để chỉ một phân loại ngành tài chính biểu thị một cá nhân có tài sản lưu động trên một con số...
Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là một phương pháp giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư, xác định cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu...
Pha loãng cổ phiếu là gì? Pha loãng cổ phiếu xảy ra khi một công ty phát hành cổ phiếu mới dẫn đến việc giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện tại của công ty đó. Pha...
Vốn hoá thị trường là gì? Vốn hoá thị trường đề cập đến tổng giá trị thị trường bằng đô la của số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Thường được gọi là "vốn hoá thị trường", nó...
Danh mục đầu tư (Portfolio) là gì? Danh mục đầu tư là một tập hợp các khoản đầu tư tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền mặt và các khoản tương đương tiền, bao gồm cả quỹ...
Chứng chỉ CFA là gì? Nhà phân tích tài chính CFA là một chứng chỉ chuyên môn được công nhận trên toàn cầu do Viện CFA, trước đây là AIMR (Hiệp hội Nghiên cứu và Quản lý Đầu tư), đo...
Có hàng nghìn công ty giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq, cũng như thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Các công ty này cơ bản bao gồm từ gã khổng lồ...
Giao dịch tài chính và Đầu tư tài chính là gì? Chúng khác nhau ra sao? So sánh sự khác nhau và các nguyên tắc phân biệt giữa đầu tư tài chính (investing) và giao dịch tài chính (trading). “Khi...
Tiền điện tử có mối tương quan thấp với cổ phiếu. Điều đó nghĩa là gì? Liệu Bitcoin hay cryptocurrency có phù hợp để đầu tư hưu trí, đầu tư cho tương lai nghỉ hưu của bạn? Cổ phiếu, trái...