Công ty đại chúng là gì? Tìm hiểu cơ bản về Public Company

Công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng – còn được gọi là công ty giao dịch công khai – là một công ty mà các cổ đông có quyền sở hữu một phần Tài sản và lợi nhuận của công ty. Thông qua việc tự do mua bán Cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán hoặc thị trường Over-The-Counter (OTC), quyền sở hữu của một công ty đại chúng được phân bổ cho các cổ đông. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu rõ công ty đại chúng là gì.

Nhiều người Mỹ đầu tư trực tiếp vào các công ty đại chúng và nếu bạn có bất kỳ loại kế hoạch hưu trí nào hoặc sở hữu một quỹ tương hỗ, thì có khả năng là kế hoạch hoặc quỹ đó sở hữu một số cổ phiếu trong các công ty đại chúng.

Những điểm cần ghi nhớ

  • Công ty đại chúng – còn được gọi là công ty giao dịch công khai – là một công ty mà các cổ đông có quyền đòi một phần tài sản và lợi nhuận của công ty.
  • Quyền sở hữu công ty đại chúng được phân bổ cho các cổ đông đại chúng thông qua việc tự do mua bán cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán hoặc thị trường mua bán tự do (OTC).
  • Ngoài việc giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch đại chúng, một công ty đại chúng cũng được yêu cầu công bố thông tin Tài chính và kinh doanh thường xuyên cho công chúng.

Ngoài việc giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch đại chúng, một công ty đại chúng cũng được yêu cầu công bố thông tin tài chính và kinh doanh thường xuyên cho công chúng. Nếu một công ty có yêu cầu báo cáo công khai, nó được coi là công ty đại chúng bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Hiểu sâu hơn về một công ty đại chúng

Xuất phát điểm của các công ty đại chúng là gì? Hầu hết các công ty đại chúng đã từng là công ty tư nhân. Các công ty tư nhân thuộc sở hữu của những người sáng lập, ban quản lý hoặc một nhóm các nhà đầu tư tư nhân. Các công ty tư nhân cũng không có bất kỳ yêu cầu báo cáo công khai nào. Một công ty bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo công khai khi họ đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

  • Bán chứng khoán trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).
  • Cơ sở nhà đầu tư của họ đạt đến một quy mô nhất định.
  • Tự nguyện đăng ký với SEC.
IPO đề cập đến quá trình một công ty tư nhân bắt đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng trong một đợt phát hành cổ phiếu mới. Trước khi IPO, một công ty được coi là tư nhân. Bắt đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua IPO là rất quan trọng đối với một công ty vì nó cung cấp cho họ một nguồn vốn để tài trợ cho sự phát triển. Để hoàn thành IPO,
một công ty phải đáp ứng các yêu cầu nhất định — cả những quy định do các cơ quan quản lý của sở giao dịch chứng khoán đưa ra, nơi họ hy vọng sẽ niêm yết cổ phiếu của mình và những quy định do SEC đưa ra. Một công ty thường thuê một ngân hàng đầu tư để tiếp thị IPO, xác định giá cổ phiếu của mình và ấn định ngày phát hành cổ phiếu.

Khi một công ty tiến hành IPO, nó thường cung cấp cho các nhà đầu tư tư nhân hiện tại của mình khoản phí Bảo hiểm cổ phần như một cách thưởng cho họ cho khoản đầu tư tư nhân trước đó của họ vào công ty. Ví dụ về các công ty đại chúng bao gồm Chevron Corporation, Google Inc. và The Proctor & Gamble Company.2 3 4

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố rằng bất kỳ công ty nào ở Hoa Kỳ có 2.000 cổ đông trở lên (hoặc 500 cổ đông trở lên không phải là nhà đầu tư được công nhận) phải đăng ký với SEC như một công ty đại chúng và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định báo cáo của nó. .5

Lợi thế của các công ty đại chúng

Tại sao các công ty lại muốn trở thành công ty đại chúng? Ưu điểm của công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng có những lợi thế nhất định so với công ty tư nhân. Cụ thể, các công ty đại chúng có quyền tiếp cận Thị trường tài chính và có thể huy động tiền để mở rộng và các dự án khác bằng cách bán cổ phiếu hoặc Trái phiếu. Cổ phiếu là một chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty.

Bán cổ phiếu cho phép những người sáng lập hoặc quản lý cấp trên của một công ty thanh lý một phần vốn chủ sở hữu của họ trong công ty. Trái phiếu công ty là một loại cho vay do một công ty phát hành để huy động vốn. Một nhà đầu tư mua trái phiếu công ty đang cho công ty vay tiền một cách hiệu quả để đổi lại một loạt các khoản thanh toán lãi suất.

Trong một số trường hợp, các trái phiếu này cũng có thể giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp.

Đối với một công ty để chuyển sang giao dịch công khai, nó phải đạt được một mức độ thành công nhất định về quy mô hoạt động và tài chính. Vì vậy, có một số ảnh hưởng gắn liền với việc trở thành một công ty giao dịch công khai khi cổ phiếu của bạn được giao dịch trên một thị trường lớn như Sở giao dịch chứng khoán New York.

Nhược điểm của các công ty đại chúng

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường vốn đại chúng cũng đi kèm với việc tăng cường giám sát theo quy định, nghĩa vụ báo cáo hành chính và tài chính, và các quy định quản trị công ty mà các công ty đại chúng phải tuân thủ. Nó cũng dẫn đến việc chủ sở hữu đa số và những người sáng lập của công ty ít kiểm soát hơn. Ngoài ra, có những Chi phí đáng kể để tiến hành IPO (chưa kể chi phí pháp lý, kế toán và tiếp thị liên tục để duy trì một công ty đại chúng).

Các công ty đại chúng phải đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo bắt buộc do các cơ quan chính phủ quy định và họ phải liên tục nộp báo cáo cho SEC. SEC đặt ra các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt đối với các công ty đại chúng. Các yêu cầu này bao gồm việc công khai báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hàng năm — được gọi là Mẫu 10-K — cung cấp một bản tóm tắt toàn diện về hoạt động tài chính của một công ty. Các công ty cũng phải nộp báo cáo tài chính hàng quý — được gọi là Biểu mẫu 10-Q — và các báo cáo hiện tại trên Biểu mẫu 8-K để báo cáo khi các sự kiện nhất định xảy ra, chẳng hạn như bầu cử giám đốc mới hoặc hoàn thành thương vụ mua lại.

Các yêu cầu báo cáo này được thiết lập bởi Đạo luật Sarbanes-Oxley, một tập hợp các cải cách nhằm ngăn chặn báo cáo gian lận.5 Ngoài ra, các cổ đông đủ điều kiện có quyền nhận các tài liệu và thông báo cụ thể về các hoạt động kinh doanh của công ty.

Cuối cùng, một khi công ty đại chúng, nó phải trả lời cho các cổ đông của mình. Các cổ đông bầu ra một hội đồng quản trị thay mặt họ giám sát hoạt động của công ty. Hơn nữa, một số hoạt động nhất định – chẳng hạn như sáp nhập và mua lại và một số thay đổi và sửa đổi cấu trúc công ty – phải được đưa ra để được sự chấp thuận của cổ đông.
Điều này có nghĩa là cổ đông có thể kiểm soát nhiều quyết định của công ty một cách hiệu quả.

Chuyển đổi từ công ty đại chúng sang công ty tư nhân

Có thể có một số tình huống mà một công ty đại chúng không còn muốn hoạt động theo mô hình kinh doanh bắt buộc của một công ty đại chúng. Có nhiều lý do tại sao một công ty đại chúng có thể quyết định chuyển sang hoạt động tư nhân. Một công ty có thể quyết định rằng họ không muốn phải tuân thủ các yêu cầu quy định tốn kém và mất thời gian của một công ty đại chúng, hoặc một công ty có thể muốn giải phóng nguồn lực của mình để dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D), chi tiêu vốn và tài trợ cho các kế hoạch hưu trí cho nhân viên của mình.

Khi một công ty chuyển đổi sang tư nhân, một giao dịch “riêng tư” là cần thiết. Trong giao dịch “bán riêng”, một công ty cổ phần tư nhân hoặc một tập đoàn các công ty cổ phần tư nhân, mua hoặc mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của công ty niêm yết đại chúng.
Đôi khi, điều này đòi hỏi công ty cổ phần tư nhân phải đảm bảo nguồn tài chính bổ sung từ một ngân hàng đầu tư hoặc một loại công ty cho vay khác có thể cung cấp đủ các khoản vay để hỗ trợ tài chính cho thương vụ.

Sau khi hoàn tất việc mua tất cả các cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ bị hủy niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán liên kết và trở lại hoạt động tư nhân.