Cổ phiếu pha loãng là gì? Hiểu cơ bản về sự pha loãng cổ phiếu

Pha loãng Cổ phiếu là gì?

Pha loãng cổ phiếu xảy ra khi một công ty phát hành cổ phiếu mới dẫn đến việc giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện tại của công ty đó. Pha loãng cổ phiếu cũng có thể xảy ra khi người nắm giữ quyền chọn cổ phiếu, chẳng hạn như nhân viên công ty hoặc người nắm giữ các hợp đồng quyền chọn khác thực hiện quyền chọn của họ. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu về Cổ phiếu pha loãng là gì.

Khi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên, mỗi cổ đông hiện tại sở hữu một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn hoặc bị pha loãng của công ty, làm cho mỗi cổ phiếu trở nên ít giá trị hơn.

Một cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu vốn cổ phần trong công ty đó. Khi ban giám đốc của một công ty quyết định đưa công ty của họ ra công chúng, thường là thông qua phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), họ thiết lập số lượng cổ phiếu sẽ được chào bán lần đầu. Lượng cổ phiếu đang lưu hành này thường được gọi là “thả nổi“. Nếu sau đó công ty đó phát hành thêm cổ phiếu (thường được gọi là chào bán thứ cấp) thì họ đã tăng lượng thả nổi và do đó pha loãng cổ phiếu của họ: các cổ đông mua đợt IPO ban đầu hiện có cổ phần sở hữu trong công ty nhỏ hơn so với trước khi cổ phiếu mới được phát hành .

Hiểu về cổ phiếu pha loãng là gì

  • Pha loãng là sự giảm sút vị thế vốn chủ sở hữu của các cổ đông do việc phát hành hoặc tạo ra cổ phiếu mới.
  • Pha loãng cũng làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty, có thể có tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu.
  • Sự pha loãng có thể xảy ra khi một công ty tăng số lượng cổ phiếu bổ sung, mặc dù các cổ đông hiện hữu thường bị thiệt thòi.

Hiểu về sự pha loãng cổ phiếu

Pha loãng cổ phiếu hiểu đơn giản nhất là cắt “chiếc bánh” vốn chủ sở hữu thành nhiều phần hơn. Sẽ có nhiều mảnh hơn nhưng mỗi mảnh sẽ nhỏ hơn. Vì vậy, bạn sẽ vẫn nhận được miếng bánh của mình chỉ vì nó sẽ chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số bạn mong đợi, điều này thường không được mong muốn.

Mặc dù nó chủ yếu ảnh hưởng đến các vị thế sở hữu vốn chủ sở hữu, nhưng việc pha loãng cũng làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty (EPS , hoặc thu nhập ròng chia cho số lượng thả nổi), điều này thường làm giảm giá cổ phiếu trên thị trường. Vì lý do này, nhiều Công ty đại chúng công bố ước tính cả EPS không pha loãng và pha loãng, về bản chất là một “kịch bản nếu xảy ra” đối với các nhà đầu tư trong trường hợp cổ phiếu mới được phát hành. EPS pha loãng giả định rằng chứng khoán có khả năng suy giảm đã được chuyển đổi thành cổ phiếu đang lưu hành.

Pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra bất cứ khi nào một công ty tăng vốn cổ phần bổ sung, vì cổ phiếu mới được tạo ra được phát hành cho các nhà đầu tư mới. Lợi ích tiềm năng của việc huy động vốn theo cách này là số tiền mà công ty nhận được từ việc bán thêm cổ phiếu có thể cải thiện khả năng sinh lời và triển vọng tăng trưởng của công ty, đồng thời gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty.

Nói một cách dễ hiểu, việc pha loãng cổ phiếu thường không được các cổ đông hiện hữu xem là thuận lợi, và các công ty đôi khi bắt đầu các chương trình mua lại cổ phiếu để giúp hạn chế tác động của việc pha loãng. Lưu ý rằng việc tách cổ phiếu không tạo ra sự pha loãng. Trong tình huống một công ty chia tách cổ phiếu của mình, các nhà đầu tư hiện tại nhận được thêm cổ phiếu trong khi giá cổ phiếu được điều chỉnh tương ứng, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty.

Ví dụ chung về pha loãng cổ phiếu

Giả sử một công ty đã phát hành 100 cổ phiếu cho 100 cổ đông cá nhân. Mỗi cổ đông  sở hữu 1% cổ phần của công ty. Nếu sau đó công ty có đợt chào bán thứ cấp và phát hành thêm 100 cổ phiếu mới cho 100 cổ đông nữa thì mỗi cổ đông chỉ sở hữu 0,5% cổ phần của công ty. Tỷ lệ sở hữu nhỏ hơn cũng làm giảm quyền biểu quyết của mỗi nhà đầu tư.

Ví dụ thực tế về cổ phiếu pha loãng

Thông thường, một công ty đại chúng phổ biến ý định phát hành cổ phiếu mới, do đó làm loãng nguồn vốn chủ sở hữu hiện tại của mình rất lâu trước khi thực sự phát hành. Điều này cho phép các nhà đầu tư, cả mới và cũ, lập kế hoạch phù hợp. Ví dụ, MGT Capital đã đệ trình một tuyên bố ủy quyền vào ngày 8 tháng 7 năm 2016, trong đó phác thảo một kế hoạch quyền chọn cổ phiếu cho Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm, John McAfee. Ngoài ra, tuyên bố đã phổ biến cấu trúc của các vụ mua lại công ty gần đây, được mua bằng sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu.

Cả kế hoạch lựa chọn cổ phiếu điều hành cũng như các thương vụ mua lại được cho là sẽ làm loãng lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Hơn nữa, tuyên bố ủy quyền có đề xuất phát hành cổ phiếu mới được ủy quyền, điều này cho thấy công ty dự kiến ​​sẽ pha loãng hơn trong thời gian tới.

Bảo vệ vị thế trước sự pha loãng cổ phiếu

Các cổ đông thường chống lại việc pha loãng vì nó làm giảm giá trị vốn chủ sở hữu hiện có của họ. Bảo vệ pha loãng đề cập đến các điều khoản trong hợp đồng hạn chế hoặc hoàn toàn ngăn cản cổ phần của nhà đầu tư trong một công ty không bị giảm trong các vòng tài trợ sau này. Tính năng bảo vệ pha loãng bắt đầu có hiệu lực nếu các hành động của công ty sẽ làm giảm tỷ lệ phần trăm yêu cầu của nhà đầu tư đối với Tài sản của công ty.

Ví dụ: nếu cổ phần của một nhà đầu tư là 20% và công ty sẽ tổ chức một vòng tài trợ bổ sung, công ty phải chào bán cổ phiếu chiết khấu cho nhà đầu tư để ít nhất bù đắp một phần cho sự pha loãng của tỷ lệ sở hữu tổng thể. Các điều khoản bảo vệ pha loãng thường được tìm thấy trong các thỏa thuận tài trợ đầu tư mạo hiểm. Bảo vệ pha loãng đôi khi được gọi là “bảo vệ chống pha loãng cổ phiếu.”

Tương tự, điều khoản chống pha loãng là một điều khoản trong một quyền chọn hoặc  chứng khoán có thể chuyển đổi, và nó còn được gọi là “điều khoản chống pha loãng”. Nó bảo vệ nhà đầu tư khỏi sự pha loãng vốn chủ sở hữu do các đợt phát hành cổ phiếu sau này với giá thấp hơn giá mà nhà đầu tư đã trả ban đầu. Những điều này phổ biến với cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, là một hình thức đầu tư mạo hiểm được ưa chuộng.