Chuỗi cung ứng là gì?

Chuỗi cung ứng là gì?

Chuỗi cung ứng (Supply Chain) là một mạng lưới giữa công ty và các nhà cung cấp để sản xuất và phân phối một sản phẩm cụ thể cho người mua cuối cùng. Mạng lưới này bao gồm các hoạt động, con người, thực thể, thông tin và tài nguyên khác nhau. Chuỗi cung ứng cũng thể hiện các bước cần thực hiện để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ từ trạng thái ban đầu đến tay khách hàng. Bài viết sẽ giới thiệu các bạn tìm hiểu về chuỗi cung ứng – supply chain là gì.

Các công ty phát triển chuỗi cung ứng để họ có thể giảm Chi phí và duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh.

Quản lý chuỗi cung ứng là một quá trình quan trọng bởi vì một chuỗi cung ứng được tối ưu hóa dẫn đến chi phí thấp hơn và chu kỳ sản xuất nhanh hơn.

Tìm hiểu chuỗi cung ứng là gì

Chuỗi cung ứng bao gồm một loạt các bước liên quan để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ đến tay khách hàng. Các bước bao gồm di chuyển và biến đổi nguyên liệu thô thành thành phẩm, vận chuyển các sản phẩm đó và phân phối đến người dùng cuối. Các thực thể tham gia vào chuỗi cung ứng bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà kho, công ty vận tải
, trung tâm phân phối và nhà bán lẻ.

  • Chuỗi cung ứng là một mạng lưới giữa một công ty và các nhà cung cấp để sản xuất và phân phối một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
  • Các thực thể trong chuỗi cung ứng bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà kho, công ty vận tải, trung tâm phân phối và nhà bán lẻ.
  • Các chức năng trong chuỗi cung ứng bao gồm phát triển sản phẩm, tiếp thị, hoạt động,
    phân phối, Tài chính và dịch vụ khách hàng.
  • Quản lý chuỗi cung ứng dẫn đến chi phí thấp hơn và chu kỳ sản xuất nhanh hơn.

Các yếu tố của chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các chức năng bắt đầu từ việc nhận đơn đặt hàng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các chức năng này bao gồm phát triển sản phẩm, tiếp thị, hoạt động, mạng lưới phân phối, tài chính và dịch vụ khách hàng.

Quản lý chuỗi cung ứng là một phần rất quan trọng trong quá trình kinh doanh.
Có nhiều liên kết khác nhau trong chuỗi này đòi hỏi kỹ năng và chuyên môn. Khi quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, nó có thể giảm chi phí tổng thể của công ty và tăng lợi nhuận. Nếu một liên kết bị phá vỡ, nó có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của chuỗi và có thể gây tốn kém.

Bằng cách cắt giảm sự chậm trễ trong việc phân phối sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng thành công cũng giúp thúc đẩy dịch vụ khách hàng.

Quản lý chuỗi cung ứng so với quản lý hậu cần kinh doanh

Các thuật ngữ quản lý chuỗi cung ứng và quản lý hậu cần kinh doanh – hay đơn giản là hậu cần – thường được sử dụng thay thế cho nhau. Logistics, là một mắt xích trong chuỗi cung ứng, thì khác.

Logistics đề cập cụ thể đến một phần của chuỗi cung ứng liên quan đến việc lập kế hoạch và kiểm soát việc di chuyển và lưu trữ hàng hóa và dịch vụ từ điểm xuất phát đến điểm đến cuối cùng của chúng. Quản lý hậu cần bắt đầu với nguyên liệu thô và kết thúc bằng việc phân phối sản phẩm cuối cùng.

Quản lý hậu cần thành công đảm bảo rằng không có sự chậm trễ trong giao hàng tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi và các sản phẩm và dịch vụ được phân phối trong tình trạng tốt. Điều này sẽ giúp giảm chi phí của công ty.

Cách thức hoạt động của dòng chi phí sản xuất

Luồng chi phí sản xuất đề cập đến quá trình sử dụng nguyên vật liệu và lao động để hoàn thành một sản phẩm hoàn chỉnh có thể bán cho khách hàng. Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng có thể giảm chi phí và độ phức tạp của quá trình sản xuất, đặc biệt đối với một nhà sản xuất sử dụng nhiều bộ phận.

Ví dụ, nhà sản xuất quần áo trước tiên có thể chuyển nguyên liệu thô vào sản xuất, chẳng hạn như vải, khóa kéo và các mảnh khác được sử dụng để may quần áo. Sau đó, nhà sản xuất phải chịu chi phí lao động để vận hành máy móc và thực hiện các công việc khác bằng cách sử dụng vật liệu. Sau khi các mặt hàng được hoàn thành, chúng phải được đóng gói và lưu trữ cho đến khi chúng được bán cho khách hàng.

Nhà cung cấp đáng tin cậy

Một quy trình quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi những nhà cung cấp đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là họ sản xuất một sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất và sản phẩm được giao đúng thời hạn.

Ví dụ, giả sử rằng Nội thất XYZ sản xuất đồ nội thất cao cấp và một nhà cung cấp cung cấp tay cầm bằng kim loại và các phụ kiện đính kèm khác. Các thành phần kim loại cần phải bền để chúng có thể được sử dụng trên đồ nội thất trong nhiều năm và các bộ phận kim loại được vận chuyển đến XYZ phải hoạt động như dự định. Nhà cung cấp phải có khả năng thực hiện các đơn đặt hàng của nhà sản xuất và vận chuyển các bộ phận kim loại để đáp ứng nhu cầu sản xuất của XYZ. Những bước này là cần thiết để sản xuất một sản phẩm chất lượng và được vận chuyển đến khách hàng một cách kịp thời.

Chuỗi cung ứng và giảm phát

Sự phát triển và tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát. Khi hiệu quả trong việc di chuyển sản phẩm từ A đến B tăng lên, chi phí làm như vậy sẽ giảm xuống, điều này làm giảm chi phí cuối cùng cho người tiêu dùng. Trong khi giảm phát thường được coi là tiêu cực, hiệu quả của chuỗi cung ứng là một trong số ít ví dụ cho thấy giảm phát là một điều tốt.

Khi toàn cầu hóa tiếp diễn, hiệu quả của chuỗi cung ứng trở nên tối ưu hơn, điều này làm giảm áp lực lên giá đầu vào.