Chi phí cơ hội là gì? Tìm hiểu toàn tập về Opportunity Cost

Chi phí cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) đại diện cho những lợi ích tiềm năng mà một cá nhân, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp bỏ lỡ khi lựa chọn một phương án thay thế khác. Bởi vì theo định nghĩa, chúng không thể nhìn thấy được, chi phí cơ hội có thể dễ dàng bị bỏ qua. Hiểu được chi phí cơ hội là gì, bạn sẽ ra quyết định tốt hơn, tránh những cơ hội tiềm ẩn bị bỏ lỡ bằng cách chọn khoản đầu tư này thay vì khoản đầu tư khác.

Sơ lược về chi phí cơ hội là gì

  • Chi phí cơ hội là lợi ích bị bỏ qua mà lẽ ra có được từ một phương án không được chọn.
  • Để đánh giá đúng chi phí cơ hội, chi phí và lợi ích của mọi phương án có sẵn phải được cân nhắc và xem xét so với các phương án khác.
  • Đánh giá chi phí cơ hội có thể giúp cá nhân và tổ chức ra quyết định có lợi hơn.

Công thức tính chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội = lợi nhuận của hầu hết các tùy chọn sinh lợi không được chọn – lợi nhuận được đem lại của tùy chọn đã được doanh nghiệp lựa chọn.

Công thức tính chi phí cơ hội chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa lợi nhuận kỳ vọng của mỗi lựa chọn. Giả sử bạn có lựa chọn A — để đầu tư vào thị trường chứng khoán với hy vọng tạo ra lợi nhuận từ vốn. Trong khi đó, Phương án B là tái đầu tư tiền của bạn trở lại doanh nghiệp, với hy vọng rằng thiết bị mới hơn sẽ tăng hiệu quả sản xuất, dẫn đến chi phí hoạt động thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Giả sử lợi tức đầu tư kỳ vọng trên thị trường chứng khoán là 12% trong năm tới và công ty của bạn hy vọng bản cập nhật thiết bị sẽ tạo ra lợi nhuận 10% so với cùng kỳ. Chi phí cơ hội của việc lựa chọn thiết bị trên thị trường chứng khoán là (12% – 10%), bằng hai điểm phần trăm. Nói cách khác, bằng cách đầu tư vào công việc kinh doanh, bạn sẽ bỏ qua cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn.

Trong khi các báo cáo tài chính không hiển thị chi phí cơ hội, các chủ doanh nghiệp thường sử dụng khái niệm này để đưa ra các quyết định thông thái khi họ có nhiều lựa chọn. Ví dụ, sự tắc nghẽn (botte neck) thường là kết quả của chi phí cơ hội.

Chi phí cơ hội cho chúng ta biết điều gì?

Phân tích chi phí cơ hội đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Một công ty phải chịu một khoản chi phí phát hành cả vốn nợ và vốn cổ phần để bù đắp rủi ro đầu tư cho người cho vay và cổ đông, tuy nhiên mỗi công ty cũng chịu một khoản chi phí cơ hội.

Ví dụ, các quỹ được sử dụng để thanh toán các khoản vay không thể được đầu tư vào Cổ phiếu hoặc Trái phiếu, những thứ mang lại tiềm năng thu nhập từ đầu tư. Công ty phải quyết định xem việc mở rộng được thực hiện bởi sức mạnh đòn bẩy của nợ có tạo ra lợi nhuận lớn hơn mức có thể kiếm được thông qua các khoản đầu tư hay không.

Một công ty cố gắng cân nhắc giữa chi phí và lợi ích của việc phát hành nợ và cổ phiếu, bao gồm cả các cân nhắc về tiền tệ và phi tiền tệ, để đạt được sự cân bằng tối ưu nhằm giảm thiểu chi phí cơ hội. Bởi vì chi phí cơ hội là một cân nhắc trong tương lai, tỷ suất sinh lợi thực tế cho cả hai lựa chọn ngày nay là không xác định, làm cho việc đánh giá này trong thực tế trở nên phức tạp.

Giả sử công ty trong ví dụ trên bỏ qua thiết bị mới và thay vào đó đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu chứng khoán đã chọn giảm giá trị, công ty có thể bị thua lỗ thay vì hưởng lợi nhuận 12% như mong đợi.

Để đơn giản, giả sử khoản đầu tư mang lại lợi nhuận là 0%, nghĩa là công ty thu được chính xác những gì đã bỏ vào. Chi phí cơ hội của việc chọn tùy chọn này là 10% đến 0% hoặc 10%. Cũng có thể là, nếu công ty chọn thiết bị mới, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và lợi nhuận sẽ vẫn ổn định. Chi phí cơ hội của việc chọn phương án này sau đó là 12% chứ không phải là 2% như mong đợi.

Điều quan trọng là phải so sánh các lựa chọn đầu tư có rủi ro tương tự. So sánh một tín  phiếu kho bạc (T-bill), hầu như không có rủi ro, với việc đầu tư vào một cổ phiếu biến động mạnh có thể gây ra một tính toán sai lầm. Cả hai lựa chọn có thể có lợi nhuận kỳ vọng là 5%, nhưng chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ tỷ lệ hoàn vốn của T-bill, trong khi không có sự đảm bảo nào như vậy trên thị trường chứng khoán. Mặc dù chi phí cơ hội của một trong hai lựa chọn là 0%, tín phiếu kho bạc là cách đặt cược an toàn hơn khi bạn xem xét rủi ro tương đối của mỗi khoản đầu tư.

So sánh các khoản đầu tư

Khi đánh giá khả năng sinh lời của các khoản đầu tư khác nhau, các doanh nghiệp tìm kiếm phương án có khả năng mang lại lợi nhuận lớn nhất. Thông thường, họ có thể xác định điều này bằng cách xem xét tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của một phương tiện đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải cân nhắc chi phí cơ hội của từng phương án.

Giả sử rằng, với một số tiền nhất định để đầu tư, một doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc đầu tư tiền vào chứng khoán hoặc sử dụng nó để mua thiết bị mới. Bất kể doanh nghiệp chọn phương án nào, lợi nhuận tiềm năng mà doanh nghiệp bỏ ra do không đầu tư vào phương án khác chính là chi phí cơ hội.

Sự khác biệt giữa chi phí cơ hội và chi phí dự phòng

Chi phí chìm là sự chênh lệch giữa tiền đã bỏ ra trong quá khứ, trong khi chi phí cơ hội là lợi nhuận tiềm năng không thu được trong tương lai về một khoản đầu tư vì vốn đã được đầu tư ở nơi khác.

Ví dụ, mua 1.000 cổ phiếu của công ty A với giá 10 đô la một cổ phiếu, tương ứng với chi phí chìm là 10.000 đô la. Đây là số tiền được trả ra để đầu tư và việc nhận lại số tiền đó yêu cầu thanh lý cổ phiếu bằng hoặc cao hơn giá mua. Nhưng thay vào đó, chi phí cơ hội đặt ra câu hỏi có thể đưa 10.000 đô la đó vào đâu để sử dụng theo cách tốt hơn.

Từ góc độ kế toán, chi phí chìm cũng có thể đề cập đến khoản chi ban đầu để mua một thiết bị hạng nặng đắt tiền, có thể được khấu hao theo thời gian, nhưng chi phí chìm theo nghĩa là bạn sẽ không lấy lại được.

Chi phí cơ hội sẽ là xem xét lợi nhuận bỏ qua có thể kiếm được ở nơi khác khi bạn mua một thiết bị hạng nặng với lợi tức đầu tư (ROI) dự kiến là 5% so với một loại có ROI là 4%.

Một lần nữa, chi phí cơ hội mô tả lợi nhuận mà một người có thể kiếm được từ tiền thay vào đó được đầu tư vào một công cụ khác. Do đó, trong khi 1.000 cổ phiếu của công ty A cuối cùng có thể được bán với giá 12 đô la một cổ phiếu, thu về lợi nhuận là 2.000 đô la, thì trong cùng thời gian đó, công ty B đã tăng giá trị từ 10 đô la một cổ phiếu lên 15 đô la.

Trong trường hợp này, đầu tư 10.000 đô la vào công ty A thu về 2.000 đô la, trong khi số tiền tương tự đầu tư vào công ty B sẽ thu về 5.000 đô la lớn hơn. Sự khác biệt 3.000 đô la là chi phí cơ hội của việc lựa chọn công ty A so với công ty B.

Là một nhà đầu tư đã đổ tiền vào các khoản đầu tư, bạn có thể tìm thấy một khoản đầu tư khác hứa hẹn lợi nhuận lớn hơn. Chi phí cơ hội của việc nắm giữ Tài sản kém hiệu quả có thể tăng lên khi lựa chọn đầu tư hợp lý là bán và đầu tư vào khoản đầu tư có triển vọng hơn.

Chi phí cơ hội và rủi ro

Trong kinh tế học, rủi ro mô tả khả năng lợi nhuận thực tế và dự kiến ​​của một khoản đầu tư khác nhau và nhà đầu tư mất một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc. Chi phí cơ hội liên quan đến khả năng lợi nhuận của một khoản đầu tư đã chọn thấp hơn lợi nhuận của một khoản đầu tư bỏ đi.

Điểm khác biệt chính là rủi ro so sánh hiệu suất thực tế của một khoản đầu tư với hiệu suất dự kiến ​​của cùng một khoản đầu tư, trong khi chi phí cơ hội so sánh hiệu quả thực tế của một khoản đầu tư với hiệu suất thực tế của một khoản đầu tư khác.

Tuy nhiên, người ta có thể cân nhắc chi phí cơ hội khi quyết định giữa hai hồ sơ rủi ro. Nếu khoản đầu tư A rủi ro nhưng có ROI 25% trong khi khoản đầu tư B ít rủi ro hơn nhiều nhưng chỉ có ROI 5%, thì mặc dù khoản đầu tư A có thể thành công nhưng cũng có thể không. Và nếu nó không thành công, thì chi phí cơ hội của việc đi theo phương án B sẽ rất cao.

Ví dụ về Chi phí Cơ hội

Khi đưa ra các quyết định lớn như mua nhà hoặc bắt đầu kinh doanh, bạn có thể sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những ưu và nhược điểm của quyết định Tài chính của mình, nhưng hầu hết các lựa chọn hàng ngày không được thực hiện với sự hiểu biết đầy đủ về các chi phí cơ hội tiềm ẩn.

Nếu thận trọng trong việc mua sắm, nhiều người chỉ cần xem tài khoản tiết kiệm và kiểm tra số dư trước khi tiêu tiền. Thông thường, mọi người không nghĩ về những thứ họ phải từ bỏ khi họ đưa ra những quyết định đó.

Vấn đề xuất hiện khi bạn không bao giờ nhìn vào những gì bạn có thể làm khác với tiền của mình hoặc mua những thứ mà không tính đến những cơ hội đã mất. Thỉnh thoảng ăn trưa bằng cách mang theo đồ ăn ở nhà có thể là một quyết định khôn ngoan, đặc biệt nếu chuyện đó giúp bạn có thời gian nghỉ trưa cần thiết, không phải đi ra ngoài ăn.

Tuy nhiên, việc mua một chiếc bánh mì kẹp thịt mỗi ngày trong 25 năm tới có thể dẫn đến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Bên cạnh cơ hội bị bỏ lỡ để có sức khỏe tốt hơn, việc chi 4,50 đô la cho một chiếc bánh mì kẹp thịt có thể chỉ lên tới hơn 52.000 đô la trong khung thời gian đó, giả sử tỷ suất sinh lời 5% rất có thể đạt được  .

Đây là một ví dụ đơn giản, nhưng thông điệp cốt lõi phù hợp với nhiều tình huống khác nhau. Nghe có vẻ quá mức cần thiết khi nghĩ về chi phí cơ hội mỗi khi bạn muốn mua một thanh kẹo hoặc đi cà phê cuối tuần. Chi phí cơ hội ở khắp mọi nơi và xảy ra với mọi quyết định được đưa ra, dù lớn hay nhỏ.

Định nghĩa đơn giản về Chi phí Cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội thường bị các nhà đầu tư bỏ qua. Về bản chất, nó đề cập đến chi phí ẩn liên quan đến việc không thực hiện một hành động thay thế.

Ví dụ, nếu một công ty theo đuổi một chiến lược kinh doanh cụ thể mà không xem xét trước giá trị của các chiến lược thay thế có sẵn cho họ, do đó, họ có thể không đánh giá đúng chi phí cơ hội và khả năng họ có thể làm tốt hơn nữa nếu họ chọn một con đường khác.

Chi phí cơ hội có phải là chi phí thực không?

Chi phí cơ hội không hiển thị trực tiếp trên báo cáo tài chính của công ty. Nhưng nói về mặt kinh tế, chi phí cơ hội vẫn rất thực tế. Tuy nhiên, bởi vì ý tưởng về chi phí cơ hội là một khái niệm tương đối trừu tượng, nhiều công ty, giám đốc điều hành và nhà đầu tư không tính đến nó trong quá trình ra quyết định hàng ngày của họ.

Ví dụ về Chi phí Cơ hội là gì?

Hãy xem xét trường hợp của một nhà đầu tư, ở tuổi 18, được cha mẹ khuyến khích luôn đặt 100% thu nhập khả dụng của họ vào trái phiếu. Trong 50 năm tiếp theo, nhà đầu tư này đã đầu tư 5.000 đô la mỗi năm vào trái phiếu, đạt lợi tức trung bình hàng năm là 2,50% và nghỉ hưu với Danh mục đầu tư trị giá gần 500.000 đô la.

Mặc dù kết quả này có vẻ ấn tượng, nhưng chúng ta ít hơn khi xem xét chi phí cơ hội của nhà đầu tư. Ví dụ, nếu thay vào đó, họ đã đầu tư một nửa số tiền của mình vào thị trường chứng khoán và nhận được lợi nhuận pha trộn trung bình là 5%, thì danh mục đầu tư hưu trí của họ sẽ có giá trị hơn 1 triệu đô la.