3 số liệu tài chính cần hiểu nếu muốn kinh doanh tốt

Ba số liệu Tài chính mà tất cả các doanh nhân nên hiểu và tiếp tục theo dõi trong hoạt động kinh doanh của họ.

Những người mới lập nghiệp thường không thích tài chính, và ở một mức độ nào đó, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhiều người trong số họ thực sự bận rộn trong việc điều hành công ty đến nỗi họ không bao giờ thực sự hiểu được các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết này có thể dẫn đến những sai lầm lớn.

Ngay cả khi bạn có một giám đốc tài chính (mà thường là không, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp của bạn), một chủ doanh nghiệp thành công cần phải có hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc tài chính và kế toán nhất định. Và sự thật là tài chính ít phức tạp hơn hầu hết các doanh nhân nhận ra. Hầu hết nó tóm gọn lại một vài khái niệm chính và nếu bạn nắm vững chúng, bạn thường sẽ xoay sở công việc kinh doanh rất tốt.

Mục đích của bài viết là xác định những khái niệm này và cung cấp một hướng dẫn cơ bản nhất cho các doanh nhân để quản lý thành công chuyện kinh doanh của họ. Nếu bạn không biết gì về kế toán hoặc tài chính, cố gắng trau dồi ba chỉ số tài chính này và các khái niệm đằng sau để việc quản lý công ty thành công:

1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – Số liệu tài chính kinh doanh cần quan tâm đầu tiên

Có ba báo cáo tài chính: báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết tiền mặt đi vào hoạt động kinh doanh và đi ra khỏi doanh nghiệp như thế nào.

Vì một số lý do, tôi đã thấy rằng nhiều doanh nhân có xu hướng bỏ qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ; điều này thực sự không thể bào chữa được, dựa trên dữ liệu quan trọng và phong phú mà nó hàm chứa. Có một dòng đặc biệt quan trọng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thường được gọi là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Thật không may, thuật ngữ này không có một cách gọi thống nhất; Tôi đã thấy thuật ngữ này được gọi theo nhiều cách: “dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh”, “tiền ròng do hoạt động kinh doanh cung cấp”, “dòng tiền từ hoạt động”, v.v. Bất kể nó được gọi như thế nào, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh = thu nhập ròng + Chi phí không dùng tiền mặt cộng / trừ số dư thay đổi Tài sản lưu động và tài khoản nợ ngắn hạn từ bảng cân đối kế toán.

Tùy thuộc vào mức độ hiểu biết tài chính của bạn, điều này nghe có vẻ phức tạp hoặc không phức tạp, nhưng ý tưởng này khá đơn giản. Dòng tiền từ hoạt động đo lường lượng tiền mặt mà một công ty tạo ra trong một thời kỳ nhất định từ các hoạt động thường xuyên. Con số này cho thấy tiền mặt đã vào và ra của công ty từ các hoạt động bình thường. Nó không bao gồm các khoản vay mới, đầu tư mới, bán tài sản hoặc các hoạt động tài trợ hoặc đầu tư khác.

Vẻ đẹp của con số này là nó cho chúng ta biết số tiền mặt có thể được tính từ những việc bình thường mà một doanh nghiệp đang làm. Như bất kỳ doanh nhân kinh nghiệm nào cũng biết, điều quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp, về mặt tài chính, là dòng tiền. Nếu bạn hiểu tầm quan trọng của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và bảo vệ nó cẩn thận, bạn sẽ đi trước hầu hết các doanh nhân.

2. Biên lợi nhuận ròng

Biên lợi nhuận ròng = (doanh thu – tất cả chi phí) / doanh thu. Nếu bạn bán sản phẩm trị giá 100 đô la với chi phí 70 đô la, lợi nhuận ròng của bạn là 30 đô la và tỷ suất lợi nhuận ròng của bạn là 30 phần trăm. Biên thu nhập ròng là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận kiếm được trên mỗi đô la bán hàng. Đây là một số liệu tài chính sâu sắc khác, bởi vì phần “biên”, không phải phần lợi nhuận, đo lường hiệu quả của một doanh nghiệp. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng đó là một điểm rất tinh vi thường bị bỏ qua.

Hãy nghĩ về một doanh nghiệp có doanh thu $1000 và lợi nhuận $100 và một doanh nghiệp có doanh thu $ 500 và lợi nhuận $100. Mặc dù các doanh nghiệp đó có cùng số đô la lợi nhuận, doanh nghiệp thứ hai có tỷ suất lợi nhuận ròng cao hơn nhiều và là một doanh nghiệp an toàn hơn nhiều (giả sử rằng tất cả các biến số môi trường là như nhau).

Đây là lý do tại sao: nếu doanh số bán hàng giảm ở công ty A, công ty có thể dễ dàng rơi vào tình trạng không có lãi, vì tỷ lệ chi phí của doanh nghiệp đó cao hơn nhiều. Ở công ty B, doanh số của họ có thể giảm với tốc độ thậm chí còn lớn hơn và họ vẫn có thể vẫn có lãi.

Theo cách này, tỷ suất lợi nhuận ròng gần giống như một đại diện cho Bảo hiểm và quản lý rủi ro trong một doanh nghiệp. Đó là một mạng lưới an toàn. Tôi ước có nhiều kế toán và nhân viên ngân hàng hiểu và truyền đạt điều này cho các khách hàng doanh nghiệp của họ, những người thường tập trung vào doanh thu và lợi nhuận bằng đô la thay vì con số tỷ lệ.

3. Tăng trưởng doanh thu – cũng là một số liệu không thể bỏ qua trong tài chính kinh doanh

Hãy coi tăng trưởng doanh thu như một công cụ để phục vụ tỷ suất lợi nhuận ròng của bạn. Rất đơn giản, nhiều doanh thu hơn đến từ một doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều tiền mặt hơn để chuyển sang chi phí; do đó, tăng trưởng doanh thu rõ ràng là một điều tốt.

Nếu doanh số bán hàng giảm dần qua từng năm, đó sẽ là một dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, cũng như theo dõi tốc độ tăng trưởng doanh thu mà doanh nghiệp của bạn đang thấy. Nếu doanh số bán hàng tăng 100% từ năm 2019 đến năm 2020 và sau đó là 50% từ năm 2020 đến năm 2021, điều đó cũng có thể khiến bạn phải dừng lại suy nghĩ. Trong khi tăng trưởng doanh thu 50% là khá tốt, tại sao tốc độ tăng trưởng của bạn lại bị suy giảm một nửa (từ tăng 100% xuống tăng 50%)?

Chỉ số này khá đơn giản, nhưng một lần nữa, tài chính thực sự không phải là khó khăn. Nếu một doanh nghiệp có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương và tỷ suất lợi nhuận ròng lành mạnh, và tăng trưởng doanh thu dương, ít nhất là về mặt tài chính, thì doanh nghiệp đó khó có thể thất bại.